Ігор Лильо. Нариси з історії грецької громади Львова ХVІ–ХVІІ століть

Редакція Критики ・ Жовтень 2002
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002.

Тема цієї розвідки, поза окремими винятками, є марґінальною для наукового світу і цілком невідомою суспільному загалові. Історія грецьких осередків на території Галичини, а також окремих їхніх представників, є малознаною. Попри нечисленні приклади неоелліністичних студій, котрі з’явилися в останні роки, у другій половині XX століття працю над вивченням історії грецьких міських громад на західних теренах України було занедбано.

Ігор Лильо торкається окремих питань побутування грецької громади Львова в XVI–ХVІІ століттях, відображаючи на підставі аналізу джерельних матеріялів її розвиток та еволюцію в політичному та суспільному середовищі, що склалося на західноукраїнських землях у складі польської держави. Економічну, суспільну та культурну активність греків у Львові розглянуто в контексті особливостей історичних процесів, що відбувались у Центрально-Східній Европі.

Автор зосередився на житті найбільшої та найдієвішої громади – львівської. Матеріял подано у хронологічному порядку, а також класифіковано за умовними категоріями, окресленими економічним та суспільно-культурним напрямками діяльности греків. Окремий розділ становлять нариси історії чільних грецьких сімей міста.

Праця є однією з перших спроб зібрати й узагальнити максимальну кількість доступного джерельного та історіографічного матеріялу. Головна мета цієї праці для автора – створити підґрунтя для майбутніх досліджень, повернути до наукового обігу призабуті або ж висвітлити цілком невідомі факти з історії Львова та галицького краю.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!