Володимир Моренець. Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст.: Україна і Польща

・ Січень 2002
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».

Анотована розвідка з історії модерністської поезії – це перша частина майбутньої кількатомної компаративістичної синтези з проблем поетики модернізму, яку готує знаний київський філолог, українознавець і полоніст, професор Києво-Могилянської академії Володимир Моренць. Автор, окресливши у короткому вступі та теоретико-методологічному першому розділі свої погляди на компаративістику і зміст термінів «модернізм»-«модерне»-«модерність», зосереджується на зіставному аналізі розвитку модерністичної літератури в Україні та Польщі, від рубежу fin de siѐcle (уособлюваного з польського боку «Молодою Польщею», а з українського – «Молодою Музою» і постатями Олеся, Чупринки, Черкасенка та Вороного) й аж до передвоєнного десятиліття (поети т. зв. віленського кола, «Квадрига», жагаристи, люблінські катастрофісти, а ще Віткаци, Галчинський, Тувім, Яструн, Чехович та інші, – у Польщі; Плужник, Антонич і Свідзинський, а також Маланюк із «пражанами», так само, як і варшавська група «Ми» – з українського боку). Крім того, цілі розділи присвячено поетиці Тичини як «окремому випадку» в контексті європейського модернізму першої половини XX століття (тут міститься і доволі жорстка полеміка з Грабовичевим трактуванням тичинівської творчости й українського модернізму взагалі) та проблемі співвіднесення модернізму з авангардом і футуризмом у польському й українському контексті, а ще конструктивізмові («Краківський Авангард» у Польщі; Бажан, почасти Поліщук, Йогансен, Антонич і «пражани» – в українській поезії) й українському та польському неокласицизмові (Драй-Хмара, Зеров, Филипович, Рильський – і скамандрити Тувім, Лехонь, Івашкевич, а також Стафф, Броневський та інші).

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!