Андрій Портнов. Наука у вигнанні. Наукова і освітня діяльність української еміграції у міжвоєнній Польщі (1919–1939)

Валерій Твердохліб ・ Серпень 2008
Харків: ХІФТ, 2008.

Монографія є переробленим текстом захищеної кілька років тому кандидатської дисертації. Історик розглядає проблему еміґрації в ширшому контексті політичного та культурного життя Центрально-Східної Европи міжвоєнної доби. Описуючи становище українців та української петлюрівської еміґрації в Другій Речі Посполитій, він намагається бути чутливим до стратегій та логіки польської політики, яка бачиться авторові набагато суперечливішою і навіть трагічнішою, ніж більшості українських дослідників. Переважно він зосереджений на «науково-освітній діяльності еміґрації в таборах для інтернованих», Студіюмі православного богослов’я Варшавського університету та Українському науковому інституті у Варшаві; привертають авторову увагу й такі персоналії, як Іван Огієнко, Вячеслав Заїкин, Олександр Лотоцький, Василь Біднов. Розповідь про незгоди в еміґрантському середовищі українців у тогочасній Польщі викликає у допитливого читача запитання, а чи була діяльність освітнього та наукових закладів українських еміґрантів власне наукою – з вільним полем для дискусій та обміну думками, з високим розумінням наукового етосу й моралі, з новими твердженнями, гіпотезами та відкриттями? Опис заполітизованости, поверховости, інтриґанства, співпраці зі спецслужбами залишає радше протилежне враження.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!