Володимир Личковах. Некласична естетика в культурному просторі XX – поч. XXI століть

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2011
Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2011.

Побудована як збірка статтей, кожна з яких розглядає різні аспекти некласичної естетики під кутом зору культурології та культуротворчости, книжка, однак, має чітку логіку й зберігає цілісність бачення проблематики.

У першому розділі автор прагне окреслити культурно-антропологічні та естетичні горизонти художньої творчости. Для цього визначає етос культури в її постмодерних вимірах, звертає увагу на людське світовідношення та його зв’язок із філософією та образністю мистецтва, досліджує феномен сакрального та його прояви в мистецтві, а також розглядає основні аспекти мистецької самоідентифікації в художній творчості. Другий розділ присвячено аналізові культуротворчих ідей некласичної естетики. Зокрема, дослідник подає власну концепцію «Леверкюнівської душі» модерністської трансформації культури і мистецтва: він уважає, що герой роману Томаса Мана «Доктор Фавстус» Леверкюн персоніфікує характерні риси сучасної культури, і можна твердити про зміну «фавстівської душі» на «леверкюнівську». «Мотив Леверкюна» виражає декадантську, аванґардистську та постмодерністську спрямованість сучасної культури. Крім цього, в другому розділі досліджено суть аванґардного мистецтва, визначено основні риси естетики українського аванґарду та представлено проєкт естетики універсалізму в його культурноцивілізаційній перспективі.

У третьому розділі автор аналізує взаємовідношення естетики, мистецтва і виховання в добу постмодерну, що окреслює характер некласичної естетики. На основі цього аналізу він прагне виявити ідеї некласичної естетики в арт-практиках сучасних українських художників. Наприкінці, у четвертому розділі, зібрано Личковахові відгуки та рецензії на дисертаційні дослідження проблем некласичної естетики, написані в Україні протягом останніх років.

Книжка Володимира Личковаха, окрім того, що представляє феномен некласичної естетики, має інтенцію утвердити її теоретичний та практичний статус у культурному бутті сучасного світу мистецтва. Теоретичне осмислення некласичної естетики додає засобів і для аналізу сучасного мистецтва, і для естетичного виховання.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!