Тарас Лютий. Ніцше. Самоперевершення

Віктор Іщенко ・ Квітень 2017
Київ: Темпора, 2016.

Нову книжку філософа Тараса Лютого присвячено Фридрихові Ніцше. Це перше такого масштабу українське дослідження біографії та філософської спадщини Ніцше. Книжка — добрячий ґросбух сливе на тисячу сторінок — заслуговує на формальне представлення: вона має три частини, кожна з яких охоплює певну тему. Маємо біографічну частину з відстежуванням приватних історій родини Ніцше, що його автор монографії узгоджує із зародженням окремих ідей Ніцше-філософа, формуванням (симптомів) характеру особистости Ніцше, простеженням впливів родинного оточення, інтелектуального середовища раннього Ніцше, — себто йдеться про окреслення культурно-біографічного бекґравнду. Адже те, що можна умовно назвати ніцшеанством, у цій роботі постає як цілісний концепт, нерозривно пов’язаний з інтерпретацією приватного життя філософа, історією його родини та вписаний у ретроспективний аналіз культурно-історичної епохи. «Ніцше. Самоперевершення» постає як спроба максимально повної біографії автора «Заратустри».

Друга частина книжки, «Філософський канон», зосереджується на есенціяліях філософської спадщини Ніцше. Від «Народження трагедії» і до «Посмертних фраґментів» читач простує звивистими дорогами рефлексій, аналізу, інтерпретацій, роздумів, цитат, ідей, натикаючись на апорії ніцшеанських неоднозначностей, подекуди втрапляючи на манівці власного незнання. Але інтелектуальний сюжет, що його пропонує Лютий — не менш поважний за Ніцше, — стає добрим випробуванням для сміливого читача. Тут і «весела наука» сатурналій Духа, і «генеалогія моралі», і «воля до влади», і «людське, надто людське», і «Еsse Homo».

Прикметно, що автор ставить питання про експлуатацію інтелектуального доробку Ніцше з боку тоталітарних ідеологій та, як видно з назви, простежує роль і долю концептів «самоперевершення» та «самотворення» у філософії Ніцше. Окремої уваги вартий масивний та ілюстративний «Словник», поданий у третій частині, якому передує розділ про світову рецепцію Ніцше і про ніцшеанство як таке.

Тарас Лютий представляє українському читачеві максимально повний життєвий, творчий портрет філософа та розширений огляд його ідей, а також робить рецепцію трансформації ніцшеанства у різних культурних контекстах.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!