В. О. Балог, Н. Є. Лозова, Л. О. Тименко, О. М. Тищенко. Нові й актуалізовані слова та значення. Словникові матеріали 1 (2002–2010)

Валентина Федонюк ・ Квітень 2012
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010.

Словник, підготовлений зусиллями лексикографів із Інституту української мови – авторського колективу у складі Валентини Балог, Ніни Лозової та Лідії Тименко на чолі з Оксаною Тищенко, належить до надзвичайно актуального типу праць, відгуком на потребу в яких є поява за останні роки низки подібних видань – невеличких за обсягом словничків фіксувального типу, як-от «Лексико-словотвірні інновації (1983–2003)» Анатолія Нелюби (Харків, 2004) чи «Нові слова та значення» Людмили Туровської та Лади Василькової.

Не дублюючи їх, ця книжка паспортизує 1550 нових українських слів і стійких словосполук першого десятиліття XXI сторіччя – наприклад, білосердечний, євромузичний, єдиноплатник, кольорові революції, міжмережжя, найбюджетніший, нобелянт, офтоп, постлюдина, постлюдський, припейд, преміюм-житло, телемесидж, трафікінг, юлефан, ющенківець, януковичівець, 3D, MP3, VIP-пенсіонер; а також нефіксованих слів, які залишалися поза реєстрами фундаментальних нормативних словникових видань: безвідкладно, безгоспний, біляцерковний, благовіствування, гойданиця, уранення, щиродушно тощо. І цим почасти усуває прогалину в лексикографічній практиці, наявність якої ускладнювала досі роботу над перекладними словниками з українською мовою як основною чи перекладною.

Окрім цього, автори ретельно дослідили зміни в семантичній структурі вже опрацьованих лексикографічно слів, що дало змогу витлумачити неосемантеми (скутер, перезавантаження, іконіка, лопання, маргінес, Майдан, мило, номінант тощо), уточнити значення вже витлумачених раніше лексем, засвідчити актуалізацію одиниць, згаданих у перекладних словниках початку минулого століття (осяжний, опосідати, непоєднаний, наклепний, невидимець, каварня, козакофіл, заналізувати, забоятися та інші).

Варте безперечного схвалення те, що авторки ввели до складу джерел свого словника електронні мовні ресурси, і то не лише матеріяли офіційних сайтів органів влади чи ЗМІ, а й форуми, блоґи та чати, що надасть користувачам цього видання змогу скласти об’єктивне уявлення про стан і тенденції розвитку сучасної української лексики.

Словник є «першою ластівкою» започаткованого в Інституті української мови великого багаторічного лексикографічного проєкту – щорічника лексикографічних зрізів мовної ситуації, що ставить за мету виявляти нову, оновлену й зактуалізовану лексику і фразеологію, а також раніше відому, не зафіксовану в інших лексикографічних джерелах, але поширену в сучасній мові. Матеріяли, уміщені в цьому і наступних його випусках, стануть у пригоді не тільки філологам для розв’язання теоретичних і практичних завдань у лінґвістичній галузі, але й учням, студентам і просто всім небайдужим мовцям.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!