Ричард Вортман, Такасi Фудзитанi, Мiхаіл Ґаспаров.... Новое литературное обозрение. 2002, № 4/56

・ Лютий 2003

Четверте цьогорiчне число «НЛО» вiдкриває рубрика «Репрезентацiї влади: символи i наративи монархiї», що виросла з органiзованого редакцiєю круглого столу, присвяченого виходу росiйською мовою першого тому фундаментальної працi американського iсторика Ричарда Вортмана «Сценарiї влади: мiти i церемонiї росiйської монархiї». Порушувані питання висвiтлюються в книжці Мiхаіла Ямпольського «Повернення Левiятана. Полiтична теологiя, репрезентацiя влади i кiнець Старого Режиму», друкується уривок із цієї праці. Тут-таки публiкується стаття Вортмана «Винайдення традицiї в репрезентацiї росiйської монархiї» в авторизованому перекладi Мiхаіла Долбiлова, а також фраґменти книжки Такасi Фудзитанi «Чудова монархiя», матерiял якої дає широкi можливостi для зіставлення росiйської, захiдноевропейської та японської практик репрезентацiї монархiї чи монарха.

Мiхаіл Ґаспаров пропонує розвідку «Лiричнi кiнцiвки Фєта, або як Турґенєв учив Фєта одному, а навчив iншому», а А.Лавров розповідає про останнiй творчий задум Андрєя Бєлого «Виробничий роман». У роздiлі, присвяченому iсторiї лiтературних гурткiв кiнця ХІХ – початку ХХ столiть, Сєрґей Сапожков публiкує третю статтю про Фофанова i рєпiнський гурток письменникiв, а Г. Нєфєдьєв – другу статтю про росiйський символiзм і розенкрейцерство. «Полемiка» розгортається навколо статтi Борiса Ґаспарова «Буква як така» («НЛО», №52), де зактуалізовано проблему «як друкувати Пушкiна». З цього приводу висловлюються Строґанов, Фомiчев та сам Ґаспаров.

В «Етюдах про Бродського» помiщено дописи Боґомолова («Про два “рiздвянi вiршi” І. Бродського»), Ранчiна («Три замiтки про полiсемiю в поезiї Іосiфа Бродського») та Ен Лонсберi («Іосiф Бродський як американський поет-лавреат»). Дроздков розповідає про поета В. Фьодорова, а В. Свєтлаєва – про Єлєну Свєтлаєву, молодшу сестру Мiхаіла Булґакова.

Роздiл «Книга як подiя» присвячено реконтекстуалiзацiї роману «Лiд» Владiмiра Сорокiна в ситуацiї, коли «i сам роман, i творчiсть письменника з лiтературного явища перетворилися на соцiокультурний симулякр». Автори (Марiя Бондаренко «Роман-атракцiон i катафатична деконструкцiя», Владiмiр Кукушкiн «Мудрiсть Сорокiна» та Ілья Кукулiн «Every trend makes a brand») намагаються побачити тi контексти, їхню взаємодiю та справжнє iсторичне та психологiчне походження.

Дописи Алєксандра Уланова («Крiзь мiсто»), Вадiма Мiхайлiна («Автопортрет Алiси в Задзеркаллi») та Ольґи Чернорiцької («Трансформацiя тiл і сюжетiв: фiзiологiя переходу в поетицi абсурду») присвячено оповiдним стратегiям на початку i в кiнцi ХХ столiття.

В «Бiблiографiї» Ірiна Каспе висловлюється з приводу бiографiй таких «масових» письменників, як Ернест Гемiнґвей, Ерих Марiя Ремарк, Аґата Кристi, Артур Конан-Дойл та Дик Френсис. В «Уроках риторики» Інна Булкiна відгукується на російський переклад праці Ренати Лахман «Демонтаж красномовства», М. Одєсський – знову-таки на книжку Лахман та на книжку Г. Сивоконя «Давні українські поетики». Б. Вiтенберґ оглядає видання з iсторiї євреїв у Росiї. Ольґа Бєлова публiкує iнформацiю про Міжнародну конференцію «Тiло в росiйськiй та iнших культурах», що проходила в паризькiй Сорбонi з 22 по 24 травня 2002 року, Дарья Суховєй звiтує про Другi Еткiндiвськi читання у Санкт-Петербурзi, а А. Л. – про «Малi Баннi читання» у Москвi («Голiвуд у новому лiтературному оглядi»).

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!