Grzegorz Motyka. Od rzezi wołyńskiej do akcji «Wisła». Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2011
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011.

Нова книжка польського історика Ґжеґожа Мотики, помітного учасника дискусій навколо історії польсько-українських стосунків у XX столітті, торкається однієї із найболючіших для обох народів тем – конфліктів між поляками та українцями в 1943–1947 роках. Написати цю працю, каже автор, він мусив задля того, аби «переконати українців, що нищення польського населення на Волині було фактом. А поляків – що акція “Вісла” не була необхідною». Таке завдання пов’язане із загальними світоглядними настановами автора: ніколи і за жодних умов не можна виправдати кривд цивільному населенню.

Книжка має популярно-науковий характер: виклад матеріялу проілюстровано архівними світлинами, посилань на джерела та наукові праці небагато, а прикінцеву бібліографію обмежено лише найважливішими позиціями. На це Мотика йде свідомо, заявляючи, що не можна погодитися з популярним у Польщі переконанням, нібито польсько-український конфлікт замовчують. В осмисленні причин і перебігу цих подій помітно істотний приріст знання, що є результатом зусиль і польських, і українських професійних істориків. Водночас, на думку Ґжеґожа Мотики, попри велику кількість видань бракує книжки, котра у популярний спосіб систематизувала би дискусії науковців і продемонструвала їхні досягнення ширшому загалові. Зауважмо й те, що книжка є своєрідним підсумком досліджень самого Мотики, що їх він провадив останні роки.

Ґжеґож Мотика закликає не шукати в книжці оцінки «Волинської різанини» та «акції “Вісла”», що спиралась би на намаганні визначати їх співмірність. У виборі назви він керувався хронологічним принципом. Лютий 1943 року, коли загін УПА знищив поляків – мешканців села Парослого на Волині, можна, на думку історика, вважати початком відкритого протистояння між українцями та поляками. А знищення після проведення акції «Вісла» восени 1947 року керівництва українського підпілля в Польщі – можна взяти за точку завершення польсько-українського конфлікту середини XX століття.

Викладений у доступній формі матеріял має дати читачеві загальне уявлення про передумови та перебіг конфліктів між поляками та українцями в період Другої світової війни та відразу після неї. Ґжеґож Мотика не ставить перед собі завдання остаточно розв’язати суперечливі питання у дискусіях українських та польських істориків про події на Волині в 1943 році та проведення акції «Вісла». Він має намір радше знов і знов актуалізувати ці теми і кликати до діялогу в осмисленні складних питань історичної пам’яті обох народів, бо ані поляки, ані українці, вважає він, «науки» з історії ще не добули.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!