Наталія Ботвина. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. Навчальний посібник

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: АртЕк, 1998.

Посібник створено з метою навчити студентів вищих навчальних закладів роботі зі спеціальними текстами. Теоретичний матеріал ґрунтується на усталених в українській філології відомостях про особливості наукового та офіційно-ділового стилів. Практичні завдання згруповано в такій послідовності, щоб сприяти розвиткові вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилів, а також активізувати знання з лексики й граматики, орфографії та пунктуації.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!