Ґеорґ Вільгельм Фрідріх Геґель. Основи філософії права, або Природне право і державознавство

Редакція Критики ・ Січень 2001
Київ: Юніверс, 2000.
Переклад з німецької Романа Осадчука та Миколи Кушніра

У своєму трактаті Геґель докладно аналізує феномен держави як такої, з усіма її атрибутами, а також торкається проблеми моралі, сім’ї та сімейного законодавства, розглядає структуру громадянського суспільства й досліджує різні відомі на той час форми правління, від первісних до цивілізованих, оцінюючи їхні переваги та вади. Засадничий для всього європейського право- і державознавства XIX – половини XX століть трактат не втратив значення і в післямодерну добу, коли самі начала традиційної філософсько-правничої думки було піддано найрадикальнішій ревізії.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!