Наталя Яковенко. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст.

・ Січень 2002
Київ: Критика, 1993.

Відомий український історик, голова Товариства дослідників Центрально-Східної Європи, професор Києво-Могилянської академії Наталя Яковенко у новій ґрунтовній розвідці продовжує та розвиває тези своєї попередньої монографії «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.» (1993). Цього разу дослідниця залучає до розгляду матеріял не так соціальної, як інтелектуальної історії, піддаючи аналізові корпус уявлень та ідей, властивих еліті того суспільства, що існувало в Україні протягом XVI– XVII століть. В одинадцяти статтях збірки з антропологічної перспективи реконструйовано внутрішню та суб’єктивну історію ранньомодерного українського шляхтича (меншою мірою – козака), форми його самоусвідомлення, погляди на довколишній світ, стереотипи уявлень і спроби творити на цій підставі квазіідеологію. «Коло запитань, які я ставила джерелам, – зазначає авторка, – стосувалося передовсім мотивацій соціяльної поведінки: що належало до пріоритетних вартостей і чому? якими були засади (та правила) культурних сенсів? які взірці нормативної/девіянтної поведінки вважалися усталеними і чому? Саме ці речі, як відомо, обумовлюють так звану “другу реальність” той “паралельний світ”, або образ реальности у свідомості людини, котрий примушує її чинити так, а не інакше, шанувати й наслідувати чи ганити й відкидати те, а не інше».

Тексти, вміщені у чотирьох розділах збірки («Територія уявлень і стереотипів», «Війни реальні / війни в уяві», «Від уявлених вартостей до ідей», «Довге життя ідей та стереотипів»), написано протягом останнього десятиліття і спеціяльно для цього видання суттєво змодифіковано, розширено й доповнено новою бібліографічною інформацією. Наприкінці книжки подано анотований іменний покажчик.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!