Лірвак з-над Сяну. Перемиські друки середини ХІХ століття

・ Лютий 2003
Перемишль: 2001.

У томі, що його впорядкував Володимир Пилипович, зроблено спробу скласти корпус творів української літератури, музики та графіки, котрі з’явилися друком у Перемишлі в 30–60-х років ХІХ століття. У вступному слові упорядник слушно наголошує на «феномені Перемишля як рівного Львову центру галицько-української культури у ХІХ столітті» й винятковій ролі Церкви у становленні українського письменства та книгодрукування в реґіоні, хоча не всі арґументи, висловлені на користь цих тез, виглядають коректними. Красне письменство представлено у книжці зразками поезії, прози та драматургії, що належить як відомим письменникам (Іванові Гушалевичу, Миколі Устияновичу, Антонові Могильницькому), так і авторам другого ряду, чия творчість не часто привертає увагу дослідників та упорядників історико-літературних антологій. У розділі «Наука й культура», поряд із добре знаними пам’ятками, як-от «Рускоє весілє» Йосифа Лозинського або Шашкевичева «Азбука і abecadło», передруковано і менш відомі тексти літературно-критичної, лінґвістичної, історичної та природничої тематики. У спеціяльні розділи виокремлено богословські писання й те, що упорядник означив як «публіцистику 1848 року». Наприкінці тому факсимільно відтворено окремі зразки нотних публікацій і книжкової графіки 1840–1850-х років. Науковий апарат видання складають біографічні довідки про авторів та інших тогочасних культурних діячів реґіону, бібліографічний і реальний коментар.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!