А. А. Алексеев. Песнь песней в древней славяно-русской письменности

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Санкт-Петербург: Дмитрий Булавин, 2002.

Видання містить перше монографічне дослідження всіх слов’яно-руських перекладів біблійної книги Пісні пісень від початків писемности до доби перших друкованих видань. Публікуються переклад св. Матфія, версія глаголичного бревіарія, переклад із тлумаченнями XII століття, два переклади з єврейського ориґіналу, виконані у східнослов’янських землях, переклад Костянтина Костенецького початку XV століття, український переклад XV століття, переклад Франциска Скорини й версія тексту Острозької Біблії 1581 року. Публікацію кожного тексту супроводжує науковий опис. Окремий розділ присвячено цитатам із Пісні пісень у слов’янській писемності. В додатках уміщено тексти Пісні пісень єврейською (в масоретській редакції), грецькою (із Септуагінти), латинською (із Вульґати) й старочеською мовами, які правили за ориґінали для слов’янських перекладів, й історико-мистецтвознавче дослідження Ольги Бєлобрової про Пісню пісень у східнослов’янському зображальному мистецтві XVII століття.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!