Тамара Гундорова. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2005.
263 с.

Усупереч традиційному віктимізаційному сприйняттю Чорнобиля, післячорнобильська бібліотека постає у книжці відомого літературознавця Тамари Гундорової явищем постапокаліптичним, який засвідчує народження в Україні нової літератури — постмодерністської. Післячорнобильська бібліотека стає метафоричним образом водночас загроженої та збереженої культури, ковчегом, музеєм, бібліотекою, списком. Чорнобиль трактується при цьому як точка відліку українського постомодерну, а післячорнобильська бібліотека — як набір текстів, топосів, топограм, цитат, дискурсів, баїв, сюжетів, імен, канонів, розгорнених упродовж 1990-х років.

 

 

Зміст

 

Переднє слово   7

Ядерний дискурс, або Література після Чорнобиля   11

Чорнобиль і постмодерн   21

Постмоденізм: синхронність історії   31

Український постмодернізм: історична рамка   37

Прощання з класикою   43

Зустріч із «іншим»   57

Постмодернізм і питання «культурної органіки»   65

Постмодернізм як іронічна поведінка   71

Карнавальний постмодерн   77

Риторичний апокаліпсис   97

Віртуальний апокаліпсис   105

Ґротески київського андерґраунду   115

Феміністичний постмодерн   125

Постмодерна топографія: ностальгія та реванш   137

«Чорнобильська бібліотека»   151

Постмодерна бездомність   159

Посттоталітарний кайф   177

«Бу-Ба-Бу» post mortem   193

Спроба деконструкції постмодерну   217

The Canon Reversed: New Ukrainian Literature of the 1990s   231

Іменний покажчик   259

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!