Автори-упорядники А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. Полікультуріка. Як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності

Андрій Газін ・ Квітень 2011
Київ: ТОВ «Майстерня книги», 2010.

«Полікультуріка» підсумовує восьмирічний досвід проведення дитячо-підліткового міжнаціонального табору «Джерела толерантности» і пропонує використовувати цей досвід у пришкільних таборах, під час проведення класних годин і виховних заходів. Автори навчально-методичного посібника взяли за мету надати педагогам методичну базу для виховання міжнаціональної толерантности, поваги до прав людини, протидії ксенофобії, формування активної громадянської позиції, поваги до історії свого та інших народів, поширення знань про національно-культурне та релігійне розмаїття України.

Посібник пропонує застосовувати методику «занурення в національні культури»: знайомитися з етнічними групами через міти і леґенди, танці та музику, літературу і живопис, релігію й обряди. «Занурення» відбувається під час «національних днів», коли всім учасникам табору пропонують упродовж одного дня дивитися на світ очима котрогось одного народу.

Книжка містить розробки для проведення 13 національних днів: болгарського, вірменського, волзько-татарського, грецького, єврейського, кримсько-татарського, молдавського, німецького, польського, ромського, російського, румунського та українського. Кожен національний день охоплює кілька занять («національна година», «національний блок», гуртки та вечірній захід), під час яких діти знайомляться із історією, культурою, мовою, традиційними цінностями певного народу, вивчають національні танці та пісні, грають у народні ігри. Розроблено заняття для дітей різних вікових груп.

«Занурення в культуру» покликане побороти національні стереотипи, зробити іншу культуру привабливою через всесвітньо відомих її представників (історичних діячів, філософів, письменників і поетів, науковців, художників і співаків, акторів і спортсменів), а також через відомих її представників, що жили або живуть в Україні.

Автори стверджують, що рівень толерантности у дітей наприкінці табору «Джерела толерантности» вищий, ніж на початку. Вони спираються на результати власного дослідження. Інших способів перевірити ефективність цієї методики поки що немає, але в шляхетну ідею хочеться вірити.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!