Stanisław Stępień (red.). Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa

Редакція Критики ・ Листопад 2000
Przemyśl: 1998.
Польща–Україна. 1000 років сусідства. Праці Південно-Східного наукового інституту. Під загальною редакцією Станіслава Стемпєня.

Одним із вагомих підсумків десятилітньої праці польського науково-дослідного інституту в Перемишлі стало видання чотирьох поважних (від 300 до 450 сторінок) томів, у яких висвітлюються різноманітні аспекти польсько-українських узаємин, передусім міжконфесійних, – що відбито зокрема в підзаголовках до конкретних томів «Студії з історії християнства на етнічному пограниччі» (т. 1), «Студії з історії східного християнства на етнічному та культурному пограниччі» (т. 2), «Студії з історії Перемиської греко-католицької єпархії» (т. 3) та «Католицькі церковні унії в Центральній і Східній Європі – ідея та реальність» (т. 4). Докладніше про їхній зміст див. в попередньому числі «Критики», ст. 7.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!