Анджей де Лазарі (ред.). Польская и русская душа (от Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицина)

Дмитро Шевчук ・ Вересень 2005
Варшава: 2003.

Антологія «Польська і російська душа», яку опубліковано в російському та польському мовних варіянтах, постала в рамках здійснення проєкту «Взаємні упередження між поляками та росіянами», в якому брала участь група науковців: соціологи, психологи, філософи, літературознавці, політологи тощо. Зібрані в антології тексти мають стати джерельними матеріялами для створення так званого «Каталогу взаємних польсько-російських упереджень», який буде остаточним результатом проєкту.

Як зазначає редактор антології Анджей де Лазарі, «душа народу/нації», «польська душа», «російська душа» – це тільки міт, символ, категорія мислення, за допомогою якої в історії, а іноді й у сучасному світі, намагаються пояснити певні суспільні явища, що свідчать про «особливість» цього соціюму. Книжка не має на меті розпочинати дискусію, чи існує щось таке, як «народна душа». Натомість в антології зібрано тексти мислителів, котрі таку «душу» (національну особливість) – російську та польську – помічали чи помічають.

Серед авторів у збірнику бачимо поляків Адама Міцкевіча («Книги польського паломництва»), Зиґмунта Красінського («Польща й Европа», «Нотатки з книги про Росію, Европу та Польщу»), Броніслава Трентовського («Зображення національної душі»), Вінцента Лютославського («Польський народ»), Станіслава Бжозовського («Леґенда Молодої Польщі»), Мар’яна Здзеховського («Російські впливи на польську душу»), Фелікса Конечного («Польща між Сходом і Заходом»), о. Чеслава Станіслава Бартніка («Спроба визначення поняття “народ”»), Чеслава Мілоша («Росія») та інших; із росіян тут є Алєксандр Пушкін («Наклепникам Росії»), Пьотр Чаадаєв («Філософський лист»), Константін Лєонтьєв («Православ’я і католицизм у Польщі»), Владімір Соловйов («Російська ідея»), Владімір Ерн («Вістря російсько-польських стосунків»), Ніколай Бердяєв («Про “вічно бабське” в російській душі», «Російська та польська душа»), Іван Ільїн («Про російську ідею», «Чому ми віримо в Росію?»), Ніколай Лоський («Характер російського народу»), Алєксандр Солженіцин («Росія в обвалі») та ще декотрі автори.

Ставлячи за мету посприяти подоланню взаємних стереотипів та упереджень між поляками та росіянами, укладачі книги сподіваються заохотити до рефлексії над цими проблемами й до відкритого діялогу.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!