Мирослава Мудрак. Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914–1945

Редакція Критики ・ Листопад 2008
Київ: Критика, 2008.
176 с., 173 іл., ISBN 966–8978–16–1

Доробок художників, які працювали у часи між світовими війнами за межами СРСР (передусім у Польщі та Чехословаччині), в радянській історіографії українського мистецтва трактували тенденційно, а частіше попросту замовчували. Творчість книжкових графіків не становила винятку. Цю лакуну вже потроху заповнюють – досить згадати узагальнювальні праці Ольги Лагутенко з історії української книжкової графіки XX століття або Оксани Пеленської про українське мистецьке життя Чехії 1920–1930-х років. Ще один крок у цьому напрямі – двомовний альбом-монографія «Понад кордонами», що її впорядкувала відома дослідниця українського мистецького аванґарду 1910–1920-х років, професор Мічиґанського університету Мирослава Мудрак, а видала «Критика» спільно з Українським науковим інститутом Гарвардського університету за підтримки Фонду катедр українознавства, яку уможливили щедрі пожертви визначних меценатів п. Оксани Пристай і п. Аркадія Муляка.

В альбомі вперше з такою повнотою зібрано зразки графічних обкладинок, створених за ескізами українських митців міжвоєнного часу – галичан і еміґрантів із Великої України. Географія друків широка: Харків, Київ, Коломия, Чернівці, Ужгород, Варшава, Краків, Відень, Берлін, Ляйпциґ, Париж... Проте переважна більшість представлених в альбомі видань з’явилися у Львові («Дзвони», «Діло», «Ізмарагд», «Логос», «Нові шляхи», «Червона калина», видавництва Михайла Таранька й Івана Тиктора) та головному видавничому центрі української еміґрації – Празі («Колос», «Пробоєм», «Сіяч» і видавництво Юрія Тищенка). Так само широкий і жанровий спектр видань: поезія, белетристика, мистецькі альбоми, наукова, науково-популярна й навчальна література, часописи й продовжувані збірники. Особливістю книжки є те, що в ній відображено доробок не лише визнаних майстрів (як-от Микола Бутович, Святослав Гординський, Павло Ковжун, Едвард Козак, Володимир Ласовський, Роберт Лісовський, Володимир Січинський, Петро Холодний), а й менш популярних, але від того не менш цікавих митців на зразок Антона Малюци, Михайла Михалевича чи Романа Чорнія. Більшість обкладинок репродуковано за друкарськими й унікальними авторськими відбитками зі збірки Музею визвольної боротьби України у Празі, що зберігаються нині в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Ілюстративний ряд доповнюють ґрунтовна вступна стаття упорядниці, а також портрети митців і біографічні довідки, які склали Олена Кіс-Федорук і Мирослава Мудрак. Книжку видано українською й англійською мовами.

«Жоден із мистецьких жанрів в Україні між двома світовими війнами не відобразив вагоміших наслідків впливу модерного досвіду Европи на українську художню культуру, ніж дизайн книжкових обкладинок», – цими словами починає Мирослава Мудрак передмову до книжки. Видання, яке підготувала дослідниця, блискуче потверджує цю тезу.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!