Стівен Роузфілд. Порівнюємо економічні системи. Культура, багатство та влада в ХХІ столітті

Олена Іваненко ・ Березень 2007
Київ: К.І.С., 2005.
Переклала з англійської Вікторія Вишенська

Порівняльний аналіз економічних систем зазвичай передбачає різні підходи і різне ставлення дослідників до досліджуваного предмету. Одні вважають його дуже корисною річчю, наголошуючи, що в такому аналізі можна випрацювати загальні підходи до вивчення економіки загалом, знайти певні правила й алгоритми, за якими вона працює; інші не бачать у ньому жодного сенсу: мовляв, порівнювати економічні системи – марна справа. Загальновідомо, що найефективнішою є лише та система, що ґрунтується на засадах конкуренції; проте на практиці трапляються як ефективні керовані системи, так і не зовсім ефективні ринкові економіки.

На думку автора цього навчального посібника з економіки, професора економіки Університету Північної Кароліни, надзвичайно важливо будувати реалістичні моделі різних систем і науково їх оцінювати, а не висувати припущення, що внаслідок глобалізації все водноманітниться. Це автор і поставив за мету, пишучи книжку, в якій розроблено основні мікро- та макроекономічні принципи, застосовні для всіх типів економіки, і пояснено, як завдяки впливові різних національних культур вони перетворюються на різні економічні системи. Розглянуто й концептуальні непорозуміння щодо порівняльної цінности вільної конкуренції та досконалого управління і показано, як у багатьох випадках можна досягти того самого результату за допомогою одного чи кількох механізмів.

Дослідник характеризує ринкові системи Америки, континентальної Европи, Японії, Китаю та Росії, пояснює їх специфіку, а також розглядає проблеми посткомуністичного перехідного періоду, показники економічної діяльности найпотужніших країн світу і 169 інших країн, можливі результати нинішніх тенденцій розвитку та міжнародні наслідки.

Запропонований альтернативний підхід та авторів свіжий погляд у кейнсіянському дусі дає змогу зрозуміти, в який спосіб культура, політика та неправильна економічна поведінка змінюють ключові економічні засади, дисципліну, інновації, розподіл прибутку та добробут суспільства, а також розширюють межі економічної поведінки, спрямованої на пошук корисности у виявленні глибинних тенденцій розвитку світової економіки.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!