Leo Strauss. Pourquoi nous restons juifs. Révélation biblique et philosophie

・ Лютий 2003
Paris: La Table Ronde, 2001.

Головнi твори одного з найсмiливiших i найблискучiших критикiв модерности, нiмецького полiтичного фiлософа Лео Строса (1899–1973), який у тридцятих роках, рятуючись вiд нацистського режиму, емiґрував до Америки, почали виходити у Францiї з 1987 року в перекладах Олiв’є Седейна. Книжка «Чому ми залишаємось євреями. Бiблiйне об’явлення i фiлософiя» – вже дванадцяте видання в цiй серiї. Вона є збiркою написаних у 1950–70-ті роки автобiографiчних i наукових статтей, а також текстiв лекцiй i бесiд; опублiкованi матерiяли об’єднує наскрiзна тематика спiввiдношення модерної (в тому числi й сучасної) фiлософсько-полiтичної думки та бiблiйної традицiї.

Строс намагається визначити спосiб поєднання в модернiй полiтичнiй культурi фiлософських (давньогрецьких із походження) i бiблiйних складникiв, типологiчно зiставляє моральнi проповiдi старозаповiтних пророкiв i Сократа, проводячи при цьому цiкавi паралелi, аналiзує Фройдове ставлення до П’ятикнижжя i спiнозiвську критику Бiблiї.

Особливе мiсце він надає аналiзовi антисемiтизму, iсторичної долi єврейського народу та перспектив подолання ксенофобiї та утвердження толерантности в свiтi. Як зазначає перекладач, Стросова книжка знайде вiдгук не лише в єврейського читача, бо приклад опору асимiляцiї, який пронизує всю єврейську iсторiю, може бути вельми корисним у нашу епоху, епоху наростання таких супротивних одне одному явищ, як нiвелювання особливостей у масовому суспiльствi й екстремiзм в iм’я партикулярних iдентичностей.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!