За загальної редакції Петра Мартиненка, Володимира Кампа. Права і свободи людини і громадянина в Україні

Оксана Купер ・ Грудень 2017
Київ: Юрінком Інтер, 2013.

Видання стане в пригоді правникам, спеціялістам у царині прав людини та всім, хто цікавиться конституційним правом. Орієнтований на фахову авдиторію навчальний посібник використовує відповідну стилістику викладу (читачам без знання юридичної термінології видання може здатися надто формалізованим).

Автори — судді Конституційного суду України у відставці та українські й закордонні науковці-правники — торкаються порівняльного конституцієзнавства й подають український та европейський досвіди захисту прав людини і громадянина. Підручник має три розділи, поділені на параграфи. Після кожного параграфа вміщено короткі висновки і пропозиції до викладеного, запитання та кілька практичних завдань. Виконуючи їх, читач може спробувати себе в ролі науковця-конституціоналіста та/або перевірити себе на знання норм Основного Закону України та їх застосування на практиці.

У першому розділі досліджується право гідности людини в контексті вітчизняного і европейського досвіду, зокрема йдеться про стан реалізації в Україні Европейської конвенції про захист прав людини і конституційних свобод, про діяльність Европейського суду із прав людини (далі — ЕСПЛ), Конституційного суду України, доступ до вітчизняного конституційного правосуддя, а також захист прав людини у країнах Европейського Союзу (на прикладі Польщі та Німеччини). Такий правовий аналіз (зокрема, й у порівняльному аспекті еволюції правових норм, впливу зміни політичної влади на конституційні процеси у країнах Східної Европи) зацікавить насамперед профільних фахівців.

Також розділ містить ґрунтовний аналіз теорії та практики вітчизняного судового захисту гідности людини через правові позиції науковців із прикладами з практики ЕСПЛ та закордонних конституційних судів. «Аналіз вітчизняної судової практики свідчить про визнання та утвердження права особи на гідність, однак суди поки що недостатньо аналізують вплив порушення окремих прав людини і громадянина на людську гідність», — констатують автори.

Втім, правники тут же подають досить неочікувану ідею про можливість створити при президентові України консультативно-дорадчий орган — комісію з утвердження поваги до гідности людини і забезпечення реалізації її прав і свобод (утім, вони не торкаються співвідношення таких функцій із інститутом омбудсмена).

Другий розділ посібника присвячено правам людини в Україні в контексті доктрини европейської та української юстиції. Багато цитуючи норми Конституції та рішення Конституційного суду, автори аналізують різні групи прав людини: громадянські й політичні, соціяльні й економічні, екологічні та культурні. Скажімо, зазначають, що поняття приватности інтенсивно використовують у практиці ЕСПЛ. Зокрема, йдеться про те, що в сучасній теорії прав людини виокремлюють чотири аспекти приватности: інформаційну, тілесну, комунікаційну й територіяльну. Саме цей розділ, що містить низку прикладів судових позовів громадян европейських країн до ЕСПЛ, на нашу думку, буде досить цікавим навіть непідготовленому читачеві.

У третьому розділі розглянуто питання захисту прав людини в контексті розвитку конституційної юстиції в Україні. Спираючись на статистичні показники звернень до Конституційного суду, автори аналізують методи розширення доступу до конституційного правосуддя. Зокрема, у виданні приділено чимало уваги запровадженню в Україні правового інституту конституційної скарги, із урахуванням світової практики. Варто зазначити, що від часу виходу видання окремі норми Конституції зазнали змін, зокрема в частині впровадження конституційної скарги. Нині чинне законодавство передбачає такий механізм, і громадяни вже застосовують його на практиці.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!