Ірина Сенюта, Андрій Роханський, Інна Сухорукова, Олег Перетяка, Майя Крюкова, Олена Романова, Леся Фролова, (Ірина Дячук, Юлія Пієвська, Максим Демченко. Право на медичну допомогу в Україні – 2008

Тетяна Провізіон ・ Лютий 2014
Харків: Права людини, 2009.

Питання законодавчого реґулювання медицини та різні аспекти медичного права, найважливіші зміни законодавства у галузі охорони здоров’я є об’єктом уваги не лише правознавців, а й правозахисників, журналістів, зрештою, вони турбують лікарів і пацієнтів, тож не дивно бачити серед авторів статтей не самих тільки юристів, а й, наприклад, соціяльних працівників, себто людей, діяльність яких безпосередньо пов’язана з порушеними тут питаннями.

Спектр проблем, аналізованих у статтях, справді широкий. Окрему групу становлять суто правові питання: загальний огляд законодавства України про охорону здоров’я (Ірина Сенюта), аналіз деяких законопроєктів у цій сфері (Андрій Роханський, Інна Сухорукова), досвід роботи правозахисних організацій (Сухорукова, Олег Перетяка, Майя Крюкова) та практика Европейського Суду з прав людини щодо прав пацієнтів (Сенюта). Також приділено увагу медичній етиці, зокрема правам пацієнтів і ставленням до них медиків (Євген Новіцький), а також обов’язкам пацієнтів (Новіцький, Олена Романова, Леся Фролова). Актуальною є також висвітлена у двох статтях проблема обов’язковости щеплень (Сенюта, Фролова, Новіцький), яка нещодавно спричинила чималий суспільний резонанс і збурила батьків. Розглянуто й питання, які зазвичай не так часто потрапляють у поле зору науковців. Це стосується проблем надання допомоги специфічним категоріям людей – тим, які страждають на психічні захворювання (Ірина Дячук, Юлія Пієвська), людей, що живуть із ВІЛ, споживачів ін’єкційних наркотиків (Сенюта, Максим Демченко), пацієнтів із обмеженим прогнозом життя (Ю. Губський, А. Царенко, О. Скорина, В. Сердюк, О. Бобров, О. Вольф).

Автори вміщених у збірнику проблемних статтей не уникають подавати суто практичні рекомендації щодо поліпшення сьогочасного становища. Головна ж ідеологія видання – для правильного функціонування системи охорони здоров’я в Україні треба створити належне законодавче забезпечення з урахуванням міжнародних стандартів, конституційних засад і пріоритету прав людини. А лікар і пацієнт мають стати юридично грамотними союзниками у реалізації цього законодавства у медичній практиці.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!