Кирило Галушко, Лідія Смола. Пределы падения – варианты украинского будущего. Аналитико-прогностические исследования

Віталіна Буткалюк ・ Вересень 2013
Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2010.
Редакція Кирила Галушка та Лідії Смоли

Збірник аналітичних матеріялів, підготовлений фахівцями в галузях економіки, соціології, демографії, політології, військової безпеки, інформаційних технологій, охорони культурного спадку протягом 2007–2008 років (з урахуванням реалій 2010-го), – це не лише соціяльно-економічний аналіз українського суспільства, але й прогноз дальшого розвитку України до 2020 року.

У книжці розглянуто питання, стан яких має важливе значення для розвитку України, зокрема проаналізовано демографічні показники нашої країни («Основні проблеми й тенденції соціяльно-демографічного розвитку» Алли Зінченко, Надії Комарової, Наталії Романової, Тетяни Семигіної); визначено потреби розробки стратегії розвитку України («Необхідність стратегії національного розвитку» Лідії Смоли, Сергія Чолія); окреслено особливості впровадження інформаційних технологій у практику українського життя, стан авдіовізуальних медій і питання інформаційної безпеки («Стан і перспективи авдіовізуальних медій» Сергія Гнатюка і «Проблема інформаційної безпеки» Лідії Смоли, Сергія Чолія); окрему увагу надано актуальному нині явищу зростання націоналізму та, як наслідок, загрозі етнічних конфліктів, здатних розколоти країну («Загрози етнічних конфліктів» Віктора Котігоренка); висвітлена тенденція до скорочення кількости пам’яток культури під охороною («Історико-культурний спадок» Олени Тітової); означено варіянти внутрішньонаціонального та зовнішньоекономічного розвитку («Українська політика: назад у майбутнє» Євгена Магди).

Враховуючи аналітичні розділи, Кирило Галушко та Лідія Смола побудували «Інтеґральні сценарії розвитку України до 2020 року» – щодо кожного напряму зроблено прогноз розвитку тієї чи тієї сфери суспільства: «оптимістичний», «песимістичний» і «реалістичний». За допомогою емпіричних даних і статистичного матеріялу автори показують стійку тенденцію погіршення всіх основних показників, що характеризують благоустрій суспільства. Це стосується і стану здоров’я населення України (зростання рівня смертности, алкоголізму, наркоманії, кількости ВІЛ-інфікованих, зниження народжуваности, збільшення «хвороб бідних» – туберкульозу тощо) й інших індикаторів – рівня прибутків населення, зростання числа самогубств, збільшення загрози розколу країни внаслідок конфліктів на національному ґрунті.

Автори запевняють, що брали до уваги «реалії 2010 року», проте найновіші з наведених даних стосуються тільки політичних чинників. Натомість соціяльні індикатори показують становище до 2008 року, тобто до початку глобальної фінансово-економічної кризи, яка суттєво знизила рівень життя населення України, тому для цілком об’єктивної та всеохопної суспільної картини, а тим паче для прогнозів щодо подальшого існування України цих показників уже не досить.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!