Алоїз Нуссбаумер. Примусові робітники в Пінцґау: трудові відносини в період націонал-соціалізму, життєві історії

Ростислав Загорулько ・ Червень 2016
Чернівці: Книги–ХХІ, 2015.
Переклала з німецької Оксана Николайчук

Наукове дослідження австрійського історика Алоїза Нусбаумера зосереджено на особливостях використання праці «фремдарбайтерів» (низькооплачуваних або безоплатних іноземних робітників у нацистській Німеччині) в австрійському реґіоні Пінцґау в роки Другої світової війни. У передмові автор пише, що дослідження присвячено «всім тим людям, яких незалежно від країни й часу, режиму та “раси” як тоді, так і, над чим особливо слід замислитися, зараз приневолюють до підневільної праці».

Студію написано із залученням широкого кола джерел: архівних та опублікованих документів, преси, свідчень очевидців. Використано й наявну наукову літературу про феномен примусової праці.

Серед розглянутих тем — відбір і відправлення на примусові роботи до Райху жителів країн, що їх окупували німецькі війська, механізм їхнього розподілу до таборів та селянських господарств, умови життя і праці (де жили, як харчувалися, який одяг носили, чи отримували заробітну платню та медичну допомогу, які роботи виконували, скільки годин на день працювали) «фремдарбайтерів» у Пінцґау, організація їхнього дозвілля, дискримінаційні заходи націонал-соціялістичного режиму, статеві контакти місцевого населення з іноземними робітниками, віддзеркалення феномену примусової праці в реґіональній пам’яті.

Зокрема, щодо того, як «фремдарбайтери» проводили дозвілля, автор зазначає, що «наглядачів не вистачало, тож була можливість відносно вільно організувати дозвілля». Якщо режим у випадку «неналежної поведінки» іноземців застосовував репресії, то місцеві мешканці не переймалися «поведінкою» робітників.

Наприкінці книжки вміщено список використаних джерел і літератури, перелік респондентів (колишні примусові робітники з України та Польщі, які працювали в Пінцґау; члени пінцґауських громад — представники воєнного та повоєнного поколінь; діти колишніх «фремдарбайтерів», які після війни залишилися в Австрії) та примітки. Видання проілюстровано світлинами примусових робітників та їхніх дітей.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!