Мартін Форд. Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття

Юлія Ємець-Доброносова ・ Січень 2017
Київ: Наш формат, 2016.
Переклад з англійської Володимира Горбатька. – 400 с. – ISBN: 978-617-7279-73-9

Робототехніка загрожуватиме безробіттям тим, хто виконує роботу, яка потребує автоматизації, — ця теза не є новою. Проте футуролог Мартин Форд уточнює її і зазначає, що підвищення рівня освічености і навичок нітрохи не стане в майбутньому надійним захистом від автоматизації майже всіх робіт, і «білі комірці» відчують, як їхні робочі місця опиняються під загрозою. Інформаційні технології є технологіями загального призначення, їхній вплив даватиметься взнаки повсюдно, а наслідки можуть стати нищівними для економіки, бо зруйнується залежність між зростанням заробітків та споживацьких витрат. За Фордом, прийдешня доба поставить під сумнів основоположне уявлення про техніку й машини як знаряддя, що підвищують продуктивність праці робітника, натомість машини самі стануть робітниками.

«Пришестя роботів» рясніє покликаннями на книжки минулого десятиліття, присвячені тенденціям розвитку глобального соціюму, перспективам виживання суспільств, описам колапсів, успіхів і фіяско. Звертається автор і до зразків науково-популярного прикордоння футурологічних візій. Частину зі згаданих праць перекладено українською, проте поки що ця частина дуже незначна.

У центрі уваги Форда — США, але для ілюстрування своїх тез він наводить приклади з інших країн світу. Автор раз у раз нагадує читачеві, що може говорити про інформаційні технології як той, хто займався розробкою програмного забезпечення понад чверть століття. На його думку, ці технології мають дві визначальні характеристики: в процесі еволюції вони перетворилися на технології загального призначення та мають пізнавальну здатність. Тому революція у цій сфері визначається не просто прискоренням розвитку комп’ютерних технологій, а тим, що таке прискорення триває вже довгий час. Тому проґрес, на який можемо розраховувати кожного наступного року, є запаморочливим. Переплетення надприскорення у сфері наукомістких інформаційних технологій із соціяльними та екологічними проблемами може стати основою для катастрофічної ситуації, в якій різні дестабілізаційні тенденції зміцнюватимуть одна одну.

Форд детально описує неоднозначний вплив нових технологій на професії, що їх інші футурологи вважають невразливими до автоматизації (письменництво, фінансова сфера, творча діяльність). Видання містить і помірну критику цифрових оптимістів, державної політики США, візій інших футурологів від науки чи мрійників-трансгуманістів. Зрештою, якщо читач і не погодиться з усіма авторовими тезами, то вийде на ширший горизонт розуміння того, що відбувається нині у стосунках «машини-люди». Цінними для українського читача є Фордові міркування щодо особливостей сучасного розвитку освіти, охорони здоров’я, соціяльної політики США, що їх в українському суспільстві трактують як дороговкази для власних реформ. Форд описує неґативні тенденції викладання та адміністрування в системі вищої освіти США, називає мітом переконання, що науковий ступінь у технічній або комп’ютерній галузях ґарантує роботу, і робить прогнози щодо розвитку вищої освіти загалом. До вбивчих тенденцій в економіці він зараховує застій у зарплатах, зменшення частки тих, хто працює, і кількости нових робочих місць, різке зростання нерівности, падіння прибутків, поляризацію і неповну зайнятість. Розвиток інформаційних технологій, глобалізація, зростання фінансового сектора і політика (дереґуляція і занепад профспілкового руху) підсилюватимуть їх.

Центральним повідомленням «Пришестя роботів» є теза, що іще маємо час почати працювати на випередження і не тішити себе мріями про безхмарне цифрове майбутнє. Мабуть, тому Форд згадує ідею Потрійної революції, яка визначатиме майбутнє людства. (Про неї в одному з виступів іще 1968 року говорив Мартин Лютер Кінґ-молодший, а до цього вона з’явилася у звіті, що його підготувало декілька науковців на початку 1960-х років; її складниками було визнано технологічну революцію (автоматизацію і кібернетизацію), революцію в галузі озброєння (атомну зброю) і у сфері прав людини. Саме з ідеєю Потрійної революції було пов’язано усвідомлення неоднозначности впливу інформаційних технологій на економіку та соціяльну сферу).

Кульмінацією книжки є передостанній, невеликий за обсягом розділ «Вперед до нової економічної парадигми», в якому йдеться про необхідні зміни. Автор не дає тривозі щодо майбутнього запанувати над ним, тому врівноважує описи найгірших сценаріїв розвитку (постання нового технофеодалізму) США і глобалізованого людства відповідями на них.

Найбільше занепокоєння в нього викликає занепад середнього класу та економічної мобільности. На думку Форда, державна політика США має зарадити цьому. Якщо нищівні тенденції почнуться зі зниження споживання, цьому також має запобігати відповідна соціяльна політика, але її суть має бути докорінно змінено. Форд пропонує ввести в США базовий прибуток, обґрунтовує перспективи його впровадження і ймовірний розмір. Передбачаючи критику, він міркує про спонукальні мотиви, які завадили би збільшенню кількости лінивих за умов впровадження «технологічної ренти». Форд не раз повторює, що мають з’явитися й інші можливості перерозподілу прибутків та запобігання тому, щоб вони зосереджувалися в руках найбагатших людей планети, адже суспільство, засноване на тому, що крихітна еліта споживає розкоші, є нежиттєздатним.

Газета «Financial Times» назвала «Пришестя роботів» найкращою бізнес-книжкою 2015 року. В українському виданні трапляються приклади редакторської неуважности, що може свідчити про поспіх у приготуванні книжки до друку. Хоча загалом в українському перекладі непогано збережено авторську специфіку та інтонацію, притаманну текстам Форда.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!