Гаролд Блум, Ян Томковський, Карлос Фуентес.... Przegląd Polityczny. 2005, № 72

Олег Маєвський ・ Лютий 2006

Тема цього випуску часопису – «Революція». Розпочинають його три есеї про знаменитого іспанського «революціонера» Дон Кіхота: метр американського літературознавства Гаролд Блум розкриває секрети власного прочитання Сервантесового шедевру, польський есеїст Ян Томковський за допомогою засадничого поняття «Бібліотека» шукає паралелі та розбіжності між «Дон Кіхотом» і Шекспіровою «Бурею». Тему премудрого гідальґо з Ла Манчі завершує письменник Карлос Фуентес.

Наступну порцію інтелектуальної лектури подано під гаслом «Демократія як скандал та призначення». Тут читач знайде есей Шимона Врубеля «Демократія в горнилі критики: між фантазмом і соціологічним опитуванням» та інтерв’ю з Ралфом Дарендорфом про майбутнє світу в добу постдемократії.

Під гаслом «Польська революція» вміщено матеріяли, присвячені 25-річчю постання леґендарного польського профспілкового руху «Солідарність»: оцінки революційного досвіду «Солідарности» і її впливу на польське суспільство, нарис про філософський та етичний вимір «Солідарности» як громадського явища, погляд на «Солідарність» із перспективи постмодернізму тощо.

Наступний блок матеріялів зосереджено навколо переосмислення творчости Алексиса де Токвіля. Зокрема, тут уміщено його листування щодо дебатів із Артуром де Ґобіно, нотатки «Перша подорож до Англії», «Рапорт про павперизм» та уривки з уже публікованих творів «Про демократію в Америці» й «Давній устрій та революція». Ті ж аспекти революції, демократії та буржуазії, про які пише де Токвіль, аналізує видатний французький історик Франсуа Фюре. До журналу у формі окремого відбитка долучено статтю Фюре «Революційний запал».

Насамкінець часопис подає низку літературних рецензій і анотацій цікавих новинок на польському книжковому ринку.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!