Георге Асакі, Володимир Лесин та ін. Питання літературознавства. Науковий збірник. Випуск 5 (62)

Редакція Критики ・ Вересень 1999
Чернівці: 1998.

Збірник, виданий на якісному папері накладом триста примірників, складається з п’яти розділів. У першому («Міфологія – фольклор – література») І.Зварич досліджує проблему просторово-часового «повернення» в художньому моделюванні дійсності, О.Тараненко пише про сприйняття казки в аспекті походження жанру, а Т.Сабельникова вміщує мікророзвідку про колисанки Донецького Приазов’я (сучасний стан).

У другому розділі («Жанрологія») А.Слюсар досліджує поетику «Віршів у прозі» Турґенєва, Ю.Клим’юк пише про художньо-стильові особливості епіграм і ксеній Івана Франка, Г.Давидова-Біла – про композиційно-мовленнєві типи «автора» у Франковому «Ізмарагді», А.Островська – про авторську свідомість і сюжетно-композиційну організацію новел Стефаника, С.Фіськова – про діалогічність оповіді в романі «Образи дитинства» Крісти Вольф, а О.Бойченко та О.Сандул – рекреацію жанру меніппеї у творчості Андруховича.

Андруховичеві присвячено також окрему розвідку в наступному розділі («Традиційні сюжети та образи») – «Трансформація міфу про Орфея в романі “Перверзія”» Н.Лихоманової. Поряд із нею друкуються статті М.Нагірного «Трансформація сюжету про Гуллівера в романі Еміла Манова “Подорож до Уїбробії”» та В.Курилика «Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едіпа у світовій літературі».

Розділ «Література і суспільство» містить дві статті: «Українське шістдесятництво як суспільно-етичне явище» (О.Бондаренко) та «До проблеми національно-патріотичного й загальнолюдського (на матеріалі публіцистики Д.Донцова та Б.І.Антонича)» О.Ткачук. І нарешті, в останньому розділі («Публікації») вміщено переклад невеликої повісті Георге Асакі «Мазепа в Молдові» (з передмовою М.Богайчука та А.Волкова) та статтю Дмитра Донцова «Гетьман Мазепа в західноєвропейській літературі» (вперше опубліковану 1913 року в часописі «Украинская жизнь»), разом із бібліографією його літературознавчої спадщини, укладеною Володимиром Лесином.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!