Головний редактор Павел Ляуфер. Редакція: Микола Рябчук, Андрій Савенець. Рапорт про стан культури і НУО в Україні

Анна Погрібна ・ Вересень 2013
Люблін: «Episteme», 2012.

Видання, випущене в рамках зініційованого Фундацією «Open Culture» циклу «Рапорт про стан незалежної культури і НУО в країнах Східного партнерства і в Росії», є спеціяльним випуском часопису «Культура Ентер» (українською, польською та російською мовами), підготовленим у співпраці з Фундацією «Культура Ентер». Ініціятори й упорядники ставили за мету привернути увагу до маловідомої для европейського загалу царини культури і третього сектору в Україні й зактуалізувати ревізію її культурних і світоглядних координат. У чималій частині текстів ситуацію в культурі описано з використанням префіксів «пост-» – здебільшого, йдеться про пострадянське і постколоніяльне. Автори демонструють витриманий баланс між академічністю й інформативністю, що робить виклад цікавим і для іноземної авдиторії, і для української. За суворими словами «рапорт» і «діягноз» у назвах усього видання і п’яти його розділів («Горизонт», «Українська культура – спроба багатостороннього діягнозу», «Культура – статті», «Український сектор НУО – спроба багатостороннього діялогу» та «НУО – статті») постає взаємодія цікавих і живих текстів, автори яких часто є безпосередніми творцями описуваних явищ. Прочитання рапорту як діялогу – зокрема діялогу думок і досвідів людей із різних сфер культури і третього сектору – підкреслює важливість взаємообміну та вибудовування мережі зв’язків як принципу функціонування культури.

Згідно з задумом упорядників, тексти мали запропонувати відповіді на три запитання: як є? чого ми від себе очікуємо? як ми можемо цього досягнути? В першому розділі сучасний український культурний ландшафт аналізують Микола Рябчук, Зеновій Мазурик, Олександр Буценко й Тері Сандел. Наступні два, присвячені діягнозові української культури, вміщують інтерв’ю зі Світланою Олешко, Володимиром Тихим, Ольгою Купріян і статті Єжи Онуха, Зоф’ї Блющ, Олександра Михеда, Катерини Ботанової, Богдана Шумиловича, Оксани Забужко, Андрія Любки, Андрія Куркова, Михайла Бриниха, Олександра Євтушенка, Катерини Бабкіної. Найбільше висвітлено образотворче мистецтво та літературу, але також і театр, кіно, музику і фестивальний рух, що в сумі демонструє багатовимірний зріз української культури. Останні два розділи, присвячені неурядовим організаціям і громадянському суспільству в Україні, складають інтерв’ю з Тетяною Яцків, Мартиною Міхалік, Віктором Андрусівим, Наталією Ґмурковською, Павелом Прокопом і статті Пьотра Казьмеркевіча, Андрія Когута, Юлії Тищенко і Владислави Бакальчук, Євгена Борісова й Андрія Яновича, Рустема Аблятіфа, Оксани Кісь.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!