Олександр Алфьоров, Олександр Різніченко (упор.). Реєстри Сумського полку, 1660–1664

Андрій Блануца ・ Жовтень 2017
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016.

Реєстри Сумського полку 1660–1664 років дають можливість отримати нову різнопланову — у сфері козацької генеалогії, демографії, просопографії тощо — інформацію про перші роки існування полку. Цей корпус козацьких джерел XVII cтоліття опрацювали Олександр Алфьоров та Олександр Різніченко. У рахункових книгах фонду 210 «Білгородський стіл» Російського державного архіву давніх актів історики виявили реєстр Сумського полку середини XVII століття. Тривалий час його очолювали представники полковничого клану Кондратьєвих — родини, яка доклалася до розвитку полку і краю загалом. Документальна знахідка стала своєрідною сенсацією, адже досі науковцям не було відомо про існування реєстру.

У книжці подано п’ять реєстрів Сумського козацького полку в хронологічному порядку: 1660, 1662, 1663 роки та два реєстри за 1664 рік (списки А і Б). У кожному з реєстрів першим зазначено очільника — полковника, за ним — полкового писаря, потім — полкових осавулів (п’ять осіб), сотника і рядових козаків кожної сотні. Наприклад, полковий реєстр за 1660 рік виглядав так: полковник — Гарасим Кондратьєв, полковий писар — Данило Таранков, полкові осавули — Василій Андрєєв, Никон Кондратьєв, Клим Федоров, Максим Стороженко та Корнєй Кирилов, а далі зазначено персональний склад кожної сотні. Окрім сотень, перераховано й такі категорії жителів Сумського полку, як пушкарі, станичники, міщани. Наостанок пораховано загальну кількість жителів полку. За 1660 рік — 2014 осіб. У реєстрі за 1662 рік подано докладну інформацію про сумських козаків. Зокрема, перераховано різновиди зброї, яку мав кожен із них. Наприклад, Леско Яценко «с пищалю и с саблею», Василь Гаврилов «в сагайдаке и с саблею» тощо. В інших реєстрах інформацію скомпоновано за аналогічною схемою. Чисельний склад полку постійно зростав, що засвідчено у реєстрах: уже за реєстром 1664 року загальна кількість жителів полку становила 3960 осіб.

Вельми інформативним є перший додаток до видання. У ньому упорядники наводять інформацію про представників козацької старшини, що в більшості випадків є результатом окремих досліджень. Деталізовано розроблено й іменний покажчик, що суттєво спрощує роботу із джерелом.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!