Васіль Варонін (укладальнік і аўтар прадмовы). Рэвізія Полацкага ваяводства 1552 года

Віталій Пономарьов ・ Грудень 2012
Тэматычны дадатак да нумара “ARCHE” “Полацак: падарожжа ў прасторы і часе” з дадаткам-картай “Апісанне полацкіх уладычных, манастырскіх і царкоўных зямель рэвізорамі 1580 года” (5/2011)

«Рэвізію Полацкага ваяводства 1552 года» її укладач Васіль Варонін підготував на основі двох московських видань – «Полоцкая ревизия 1552 года» (1905) та «Описание полоцких владычных, монастырских и церковных земель ревизорами 1580 года» (1907).

Ревізію 1552 року проводили за ухвалою вального сейму у Вільні (1551) в усіх державних прикордонних замках у південних, східних і північних воєводствах Великого князівства Литовського: Володимирі-Волинському, Луцьку, Кременці, Барі, Вінниці, Брацлаві, Житомирі, Києві, Каневі, Черкасах, Чорнобилі, Острі, Овручі, Мозирі, Могильові, Вітебську та Полоцьку.

Ревізія Полоцького замку та воєводства, здійснена 9 березня, була найдетальнішою. Ревізори Ян Кміта і Мартін Падсудковський описали укріплення, озброєння та запаси замку, п’ять торгово-ремісничих посадів міста, а також земельні маєтності міщан, шляхти, православного архієпископа, монастирів і церков у воєводстві. Ревізія дала владі ВКЛ можливість оцінити обороноздатність замку, переписати населення міста та воєводства, провести облік платників податків і визначити кількість вершників, яких мусив поставити до війська кожний землевласник.

«Апісанне полацкіх уладычных, манастырскіх і царкоўных зямель рэвізорамі 1580 года» було частиною ревізії, проведеної після відвоювання Стефаном Баторієм захоплених Іваном Грізним Полоцька і воєводства.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!