М. Л. Гаспаров. Русский стих начала XX века в комментариях

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Фортуна Лимитед, 2001.

Антологія глибокого знавця російської та світової поезії Міхаіла Ґаспарова містить 293 вірші й уривки, до яких додається віршознавчий коментар. Матеріял викладено не в хронологічному (як у класичних підручниках), а в логічному порядку: «Вірш і проза», «Віршорозділ і рима», «Ритміка», «Силабо-тонічна метрика», «Несилабо-тонічна метрика», «Строфіка», «Тверді форми». Коментарі до кожного вірша вміщено в такий спосіб, що вони підхоплюють попередню тему й складаються у стрункий виклад російського віршування. З художнього матеріялу відібрано тексти експериментальні, часто раритетні, цікаві саме з віршознавчого погляду, і порівняно невеликого періоду: 1890–1925 роки. Відтак книжка стає своєрідним віршознавчим портретом літературної епохи. Ба більше, автор намагався якомога менше звертатися до класиків (Брюсова, Блока, Андрєя Бєлого) і якомога ширше залучати вірші забутих і маловідомих поетів, що витворюють тло тогочасного поетичного розквіту. Більшість поезій друкується або взагалі вперше, або вперше за архівними текстами. Таким чином, книжка становить не лише теоретико-літературний, але й історико-літературний інтерес. В кінці подано стислі відомості про авторів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!