Ігор Шевченко, Федір Андрощук, Володимир Зоценко. Ruthenica. Том ІІ

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Київ: Інститут історії України НАН України, 2003.

Київський альманах середньовічної історії та археології «Ruthenica» відкриває свій другий том розвідкою Ігоря Шевченка – гарвардський візантиніст пише про семантичні аспекти поняття «бібліотекар» у стосунку до слов’янського апостола-писемника Константина-Кирила. Федір Андрощук розглядає археологічну знахідку так званого меча з Хвощевого як достовірне матеріяльне свідчення контактів між Скандинавією та Британією. Розлога стаття Володимира Зоценка є спробою за допомогою скандинавських речових знахідок окреслити топографію Києва ІХ–XI століть. Костянтин Цукерман на основі широкого дослідження хозарського листа з Каїрської генізи та аналізу контексту його появи визначає дату навернення хозар на юдаїзм і хронологію князювання Олега та Ігоря. Встановленню хронологічних рамок і дат присвячені також розвідки Тетяни Вікул «Дати народження княжичів: старші та молодші Ярославичі» та Петра Толочка – про початки Печерського монастиря. Про культурно-мітологічні аспекти давньоруського літописання пише Іліана Чекова. Московський славіст Алєксєй Ґіппіус пише про відзначення тисячоліття і ювілейну традицію в давньоруській історії та історіографії. Тімофєй Ґімон подає нову жанрову типологію давньоруського літописання, а Володимир Ричка розглядає проблему самоідентифікацїї та державности Русі. Стратегія іменування у Рюриковичів у XII столітті цікавить російських істориків Алєксандру Літвіну і Фьодора Успєнського. З метою зреконструювати способи рахунку в Давній Русі археолог Володимир Комар вдався до аналізу математичних статей Руської Правди. Завершують другий том «Рутеніки» полемічні нотатки Олексія Толочка про видумані та реальні факти з біографії князя Романа Мстиславича.

«Ruthenica» вочевидь розрахована на широку міжнародну авдиторію, і цим, імовірно, зумовлена мовна політика її редакторів: тексти подано до альманаху – українською, російською та англійською.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!