-. Римська драма. Плавт: Близнюки; Пухлій Теренцій Афр: Форміон; Сенека: Федра

Тетяна Дзядевич ・ Березень 2006
Дрогобич: Коло, 2004.

Другу книжку серії «Бібліотека античної літератури» видавці присвятили 100-річчю від дня народження Юрія Мушака, перекладача та науковця, який зробив вагомий внесок в українське перекладознавство. До видання зібрано саме його переклади з латини.

Вступна стаття Василя Зварича «Своєрідність поетики римської драми» пояснює культурний та історичний контексти творів. А розміщення в книжці самих творів веде читача від дещо простуватої, та водночас надзвичайно привабливої завдяки природному гуморові комедії Плавта до серйознішого розкриття глибини характерів у Теренція, філософських роздумувань Сенеки і його бачення людини та її грішної природи.

Кажучи про інтертекстуальність, не зайве згадати, що давньоримські тексти мало того що є ключем для прочитання середньовічної літератури, літератури Відродження і наступних епох, і собі закорінені в традиції Давньої Греції, тож своєю чергою є «текстом у тексті».

Наприкінці видання вміщено декілька невеличких матеріялів на вшанування пам’яті Юрія Мушака. Споминами про нього ділиться Андрій Содомора; Степан Ярема подає біографічну довідку, коротку бібліографію опублікованих статтей (переважно у львівських міжвоєнних виданнях) і список друкованих і (здебільшого) недрукованих праць («Латинська граматика», «Латинсько-український словник», «Основи античного віршування») та перекладів з Аристотеля, Аристофана, Гіпократа, Платона, Плутарха тощо, на оприлюднення яких, сподівається автор, іще настане час.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!