Марія Маєрчик. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2011.
320 с., 85 іл.

Монографію знаної етнологині, спеціялістки з культурної та соціоантропології, дослідниці історії культури, ґендерної та квір-проблематики Марії Маєрчик присвячено семіотиці тілесности в українській обрядовій традиції – символіці та функціям руху, органів (очей, вух, рота, ніг, рук), статі, ритуальної андрогінії, одяговим (недоодягнуте/понадодягнуте, кокономорфне/розібране), кулінарним (сире/приготоване) та іншим кодам, використовуваним задля метафоризації тіла в ритуалі.

У розвідці показано, як через конструювання тіла в обрядах родинного циклу – себто через символічне обігрування тілесних «тем» (зокрема здатности рухатися, чути, говорити бачити й/або нерухомости, глухоти, німоти, сліпоти, а також безстатевости тощо) здійснювався, набував форми й оприявнювався перехід особи до іншого соціяльного статусу. Авторчину увагу привертають передусім засадничі переходові сюжети традиційної культури – пологи і народження, заручини і весілля, смерть і похорон, та головні персонажі й водночас об’єкти таких ритуалів, як-от народженець і його батьки, наречена/наречений, покійниця/покійник. Окремий напрямок аналізу становить генеза анімістичних уявлень про «душу-пташку-жінку» в археологічних культурах і віруваннях селян, зокрема малодосліджені та несподівані ґендерні аспекти цих уявлень.

У теоретично-методологічному вступі викладено ориґінальну авторську версію класичної схеми обрядів переходу, зумовлену специфікою залученого матеріялу.

До монографії додано розлогий огляд літератури питання, ґрунтовну бібліографію, докладний покажчик і рідкісний ілюстративний матеріял – малюнки, репродукції поштівок, світлини з польових розвідок авторки та її колеґ, а також із фондів Інституту народознавства НАН України, колекції Музею Івана Гончара в Києві, приватних зібрань.

Видання підготовлено в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики за участи Інституту народознавства НАН України та Центру культурно-антропологічних студій і видану за підтримки Українського наукового інституту Гарвардського університету.

 

Зміст

 

Переднє слово   9

Розділ перший

Історіографія, методологія, теорія

1. Дослідження українських обрядів родинного циклу   15

2. Теорія польової роботи: від аматорів до перших науковців-польовиків   20

3. Теоретичні засади ранніх праць із родинної обрядовости   31

4. Теорія обрядів переходу Арнольда ван Ґенепа   37

5. Розвиток теорії обрядів переходу в західній науці   41

6. Авторська інтерпретація схеми переходу (на матеріялі української обрядовости)   45

7. Вітчизняні студії над обрядовими паралелями   50

8. Етнографія тіла (український контекст)   54

9. Ґендерний розподіл функцій і ролей у ритуалі   58

Розділ другий

Конструювання тіла в обрядах родинного циклу

1. Символіка втрати і здобуття тілесних функцій в обрядах переходу   73

Нерухомість   73

Недієздатність   90

Сліпота, невидимість   98

Німота, глухота   113

Неспоживання їжі і «споживання» не-їжі   120

2. Тіло, яке готують   127

Сире/готове   127

Холодне/гаряче   129

Розділ третій

Одяг як знак (у звичаях і обрядах)

1. Одяг як тіло: народні уявлення, звичаї та фольклор   137

2. Одяг, вік і статус у традиційній культурі   145

Немовлята, діти, підлітки, молодь   146

Одружені, старі   153

Померлі, душі   159

3. Конструювання тіла через одяг у ритуалі   165

Розбирання   167

Кокономорфність   191

Перинатальність   200

Андрогінність   202

Висновки   213

Додаток

«Душа-пташка-жінка»: генеза, типологія, семантика (на матеріялі археологічних культур і етнографічних джерел)

1. Фольклорні птахи-душі й вісниці смерти   217

2. Палеолітичні жінко-пташки   225

3. Жінка як ємність   232

4. Жінка-пташка та жінка-ємність в анімістичних уявленнях традиційної культури   234

5. Жінки-пташки в мистецтві Київської Русі   240

6. Трипільські жінки-пташки   246

7. Бінарні опозиції, або Де живуть душі ще не народжених?   253

8. Деякі гіпотези й висновки   259

Довідковий апарат

Література   265

Список скорочень   295

Покажчик   297

Список ілюстрацій   319

 

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!