Вадім Руднєв, Єлєна Пєнська, Марія Віролайнен.... Семиотика скандала

Тетяна Дзядевич ・ Червень 2009
Париж; Москва: Русский институт, 2008.

Це третя книжка в серії «Механізми культури», що її започаткувало паризько-московське видавництво «Европа». Попередні збірники було присвячено семіотиці страху і безумства. Очевидним задумом серії є продемонструвати читачеві, як марґінальні нібито явища – безумство, страх, скандал – конструюють культуру, у який спосіб ці «марґінальні» механізми підсвідомо виявляються і як «творці» культурного простору цілком свідомо конструюють і прораховують їх.

Редактором-упорядником серії є русистка університету Сорбона Нора Букс, сама участь якої вже ґарантує високу якість видавничого продукту. У збірнику представлено матеріяли міжнародної конференції, що кілька років тому відбулася у Центрі слов’янських досліджень Сорбонського університету. Проєкт визначально є і міждисциплінарним, і міжнародним, тому географія учасників конференції надзвичайно широка: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Новосибірськ, Кан, Мадрид, Єрусалим, Констанц, Лозана, Тарту, звісно, Париж.

Загалом феномен скандалу розглянуто на всіх рівнях: від теоретичного його осмислення до вивчення механізмів його конструювання. Якою є функція скандалу як елементу культурного дискурсу тієї чи іншої культурно-мистецької доби, з’ясовують Вадім Руднєв у праці «Метафізика скандалу», Єлєна Пєнська у розвідці «Скандал як гепенінґ» і Марія Віролайнен у надзвичайно цікавій статті «Хорове начало, принцип множинности і патос соборности як основа скандальних сюжетів». Суто історико-літературознавчі питання розглядають Роман Тімєнчік («Посмертні скандали Ніколая Ґумільова») чи Алєксандр Кобрінський («Оберіути. Між естетичним викликом і скандалом»).

Статті поділено на кілька ідейно-тематичних блоків, у яких розглядається теорія скандалу, сандал у ретроспективній перспективі, поетика сандалу, скандал як творча стратегія тощо. Книжка може бути корисною і тим, хто цікавиться теоретичними проблемами, і тим, кого приваблює історія російської літератури, культури, мистецтва.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!