Андрэй Катлярчук. Швэды ў гісторыі й культуры беларусаў

Володимир Поліщук ・ Серпень 2008
Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2007.

Монографія Андрея Катлярчука, в якій викладено історію білорусько-шведських стосунків протягом останнього тисячоліття, – друга в білоруській історіографії праця на цю тему після 1846 року. Тимчасом досліджувати стосунки східних слов’ян зі Швецією важливо зокрема з огляду на причетність скандинавів (варягів) до виникнення, починаючи від кінця IX століття, державних утворень на слов’янських землях. Тому можна порадіти за білоруську історіографію, яка, долаючи панівні тенденції в сучасному науковому офіціозі Білорусі, вводить її історію та культуру в европейський контекст.

Книжка складається з п’яти розділів. У першому («Час вікінґів у Білорусі: кінець IX – початок XIII століття») на підставі археологічних, топонімічних і навіть фольклорних даних описано перебіг скандинавської колонізації та скандинавський вплив на білоруську культуру. Особливу увагу приділено Полоцьку як білоруському державному центрові, з якого, на думку автора, розпочалася християнізація Білорусі, що її здійснював скандинавський місіонер Торвальд Мандрівник. Натомість інший варяг, що зазіхнув на Полоцьк, – київський князь Володимир, – несподівано, але з цілком зрозумілих причин постає «ворогом Полоцької держави» і просто ґвалтівником.

У другому розділі «Ранній Новий час» ідеться головно про відносини Шведського королівства з Великим Князівством Литовським від кінця XVI століття; виклад доведено до початку XVIII століття (аж до походу білоруськими землями короля Карла XII). Розглянуто також сприйняття Білорусі й Литви в тогочасній шведській науковій думці та в записках шведських жовнірів.

Наступні сторінки присвячено культурологічній тематиці: у третьому розділі проаналізовано те, як шведи відобразилися у білоруських релігійних леґендах, приказках, топоніміці, літературі, зокрема досліджено популярний образ шведа-чарівника; в четвертому йдеться про взаємопроникнення двох культур у XIX–XX століттях.

У п’ятому розділі автор зібрав свої окремі есеї, в яких міркує про европейські впливи в середньовічному та ранньомодерному періодах історії та про маловідомі історичні постаті. Книжку споряджено 72 ілюстраціями, хронологічною таблицею, бібліографією, іменним і географічним покажчиком.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!