И. М. Дзюба. Сквозь завихрения времени. Том 1

Олександр Боронь ・ Квітень 2007
Київ: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2006.

У першому томі запланованого тритомника вибраного Іван Дзюба постає в дещо незвичному ретроспективному вимірі, до того ж російськомовному. Обізнаний читач пригадає той період у творчості критика, коли йому годі було й мріяти доступитися до друку в Україні. А ще ж були проблеми, обговорення яких потребувало ширшої авдиторії, особливо в час ґорбачовської перебудови.

До першого тому ввійшли статті й рецензії 1960–1980-х років, із них деякі опубліковано вперше. Автор декларує граничну чесність із собою та читачем, кажучи, що втримався від спокуси поліпшувати й удосконалювати тексти, хоча, зізнається він, не обійшлося без «деяких формальних скорочень». Час і справді наклав помітний відбиток на спосіб викладу, арґументацію, частково термінологію, однак те сутнісне, що є неодмінним складником Дзюбиного стилю, його спостереження, критичні оцінки, – легко вгадується у статтях, що вміщені в томі. Видання унаочнює процес становлення Дзюби-критика – помітною є різниця між ретельними рецензіями на окремі книжки і проблемними статтями зрілого культуролога, як-от «Чи усвідомлюємо національну культуру як цілістність?».

Центральною в томі є раніше повністю не друкована осяжна розвідка про Олександра Білецького, що постала спершу як рецензія на п’ятитомник літературознавця. Панорамний огляд спадщини Білецького засвідчив широку ерудованість молодого тоді критика, обізнаність із невідомими й важкодоступними публікаціями науковця. Дзюба зумів кваліфіковано вказати і на успіхи, і на серйозні прорахунки видання, яке не охопило низки концептуальних праць (сьогодні зрозуміло, що більшість цих видавничих вад мала політичні причини). А теперішня публікація його праці актуалізує спадщину дослідника і змушує суттєво кореґувати уявлення про творчий діяпазон академіка Білецького, що склалися завдяки курсам історії літературознавства та літературної критики.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!