Роман Мних, Євген Пшеничний (ред.). Славістика. Том 1

・ Вересень 2005
Дрогобич: Коло, 2003.

Постать Дмитра Чижевського, за всієї значущости й респектабельности, не надто переобтяжена в Україні серйозною дослідницькою увагою. Спецвипуск «Записок» Кіровоградської обласної наукової бібліотеки до його 100-річчя (Кіровоград, 1994), складений великою мірою з передруків, збірник матеріялів кіровоградських читань пам’яті науковця та книжка Ірини Валявко про філософію Сковороди в осмисленні Чижевського (обидві – Київ, 1996), не така вже й велика кількість статтей – оце фактично все, на що спромоглася за останні 15 років батьківщина одного з найвідоміших европейських славістів XX сторіччя. Щойно виданий у «Смолоскипі» багатостраждальний чотиритомник праць Чижевського не змінив, на жаль, цієї ситуації. Відтак не можна не привітати ініціятиви дрогобицьких філологів, які в травні 2003 року провели українсько-німецький науковий семінар «Дмитро Чижевський і світова славістика» й присвятили публікації його матеріялів перший том нового продовжуваного видання (редактори – Роман Мних та Євген Пшеничний). Серед поміщених у збірнику біографічних студій варто виокремити ґрунтовні розвідки Вернера Кортгаазе та Ірини Валявко, де йдеться відповідно про Чижевського як дослідника спадщини Яна-Амоса Коменського й гарвардський період діяльности дослідника. У теоретичному блоці обсягом і змістом вирізняється стаття Марка Гольберґа про методологічні аспекти «Історії української літератури» Чижевського. Особливий інтерес становить документальний розділ збірника, що містить велике листування Чижевського з Василем Сімовичем, яке стосується їхньої співпраці над «Українською загальною енциклопедією» (публікація Євгена Пшеничного та Владіміра Янцена), добірку недрукованих спогадів (Ганса-Юрґена цум Вінкеля, Асі Гумецької, Ганса-Ґеорґа Ґадамера, Дитриха Ґергардта), а також огляд гальського й гайдельберзького архівів Чижевського, що його підготував Владімір Янцен. У завершальному розділі зібрано кілька статтей Чижевського різних років, які досі не передруковувалися в Україні: «До проблем барокко», «Деякі проблеми порівняльної історії слов’янських літератур», «Книга як символ космосу», «Сведенборґ у слов’ян» (останні три – в перекладі з німецької). Хочеться сподіватися, що наступний дрогобицький семінар, присвячений Чижевському, увінчається випуском не менш змістовного збірника.

С. З.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!