Юрій Шанін, Іван Денисюк, Ольга Камінчук. Слово і час. 2002, № 1

・ Січень 2002

Перший цьогорічний випуск відкривається офіційними матеріялами, пов'язаними з відзначенням у листопаді 2001 року 70-річчя Інституту літератури ім. Шевченка НАН України. Тему продовжує добірка ювілейних сильветок літературознавців, що так чи так були причетні до Інституту. Юрій Шанін згадує теплим словом шевченкознавця Юрія Івакіна та публікує кілька його – як завжди, блискучих – літературних пародій, Анатолій Шпиталь складає «данину пам’яті» Вікторові Іванисенку, Іван Денисюк розповідає про критика Тараса Салигу.

У рубриці «Питання текстології» триває обговорення концепції нової п’ятитомної академічної історії української літератури. Знову в дискусії бере слово Ярослав Поліщук, звертаючись до проблеми постмодерної парадигми як можливого підґрунтя альтернативної історії літератури.

У блоці історико-літературних студій подибуємо змістовні розвідки Ольги Камінчук про структурно-семантичний синкретизм лірики Миколи Філянського, Надії Колошук про роман Євгена Плужника «Недуга» як зразок модерної інтелектуальної прози, Ігоря Мельниченка про рецепцію творчости Карла-Гінека Махи в українській літературі. З ними сусідять менш вдалі матеріяли: цікавий, але дещо школярський за виконанням аналіз оповідання Майка Йогансена «Нечиста сила» як пародії на поетику Гоголевих «Вечорів», який належить Ярині Цимбал, і зовсім уже неглибока стаття Ірини Арендаренко про мотив повернення мертвого нареченого в українських та англійських романтиків.

Людмила Таран аналізує поетичний доробок Віктора Кордуна, а Анна Біла – лірику Сергія Жадана.

У розділі рецензій Галина Сиваченко скептично оцінює львівську навчальну серію «Усе для школи», Тамара Носенко оглядає новини українського ориґінального та перекладного письменства в Румунії, Євген Баран відгукується про повість Григорія Гусейнова «Станційні пасторалі», а Юрій Горблянський про українське видання новел вірменського прозаїка Левона Хечояна.

Число журналу завершують огляд виставки архівних матеріялів українських письменників XVII–XX століть із зібрання Інституту літератури, що проходила наприкінці минулого року в Національному музеї Тараса Шевченка, та коротка інформація про минулі та прийдешні міжнародні конференції з україністики.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!