Жак Маржерет. Состояние Российской империи

Андрій Блануца ・ Вересень 2010
Москва: Языки славянских культур, 2007.

Написаний під час бурхливих подій Смутного часу в Московській державі, що хронологічно припадають на 1604–1611 роки, твір французького капітана Жака Маржерета, найманця у війську Боріса Ґодунова та Лжедмітрія I, є важливим джерелом для дослідження історії Росії початку XVII століття. Для українських читачів він становитиме додатковий інтерес завдяки описові деяких подій із української історії.

Публікація «Стану Російської імперії» – результат спільного наукового проєкту істориків Росії та Франції. Видавці не обмежилися археографічною частиною роботи й на високому фаховому рівні дослідили біографію капітана та процес написання твору, залучивши додаткові документи. Текст перекладено заново за примірником, збереженим у Національній бібліотеці Франції.

Основним чотирьом розділам книжки передує вступ, у якому укладачі Андре Береловіч, Владіслав Назаров і Павєл Уваров докладно обґрунтували цінність твору, особливості інших його видань, описали археографічні методи й підходи, застосовані в роботі з текстом, відзначили внесок у реалізацію цього масштабного проєкту інших дослідників, окрім самих укладачів.

У першому розділі «Твір Ж. Маржерета про Росію» подано текст мовою ориґіналу (французькою), російський переклад і детальні коментарі, у яких пояснено й уточнено терміни, події, явища, факти. Твір французького капітана містить яскравий опис подій, географії, традицій, побуту Московської держави (Маржерет називає її Великим Московським герцоґством) та її найближчих сусідів, оцінки різних державних і військових діячів. Зокрема автор не оминув увагою й подніпровських козаків, які, писав він, «часто завдають далеко більших утрат татарам, ніж уся російська армія; вони не одержують великої платні від Імператора, хіба тільки, як кажуть, свободу поводитися якомога зухваліше».

Другий і третій розділи присвячено вже самому авторові. Наведено документи зі згадками про нього, знайдені в російських та европейських архівах, серед них проєкт експедиції на Північ Росії, авторство якого приписують Маржеретові. Укладачі надали слово й сучасникам французького капітана. Голандський купецький прикажчик Ісаак Маса і німецький найманець Конрад Бусов активно спілкувалися з Жаком Маржеретом у Росії у 1600–1606 роках. Французький історик і дипломат Жак-Оґюст де Ту взагалі використав за основу свого твору текст капітана.

Насамкінець подано дві ґрунтовні наукові розвідки – статті Андре Береловіча «Капітан Маржерет у французьких архівах» і Владіслава Назарова «Капітан Маржерет і Росія: метаморфози долі одного найманця».

До видання долучено покажчики – іменний і географічних та етнічних назв.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!