Віктор Пушкар. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини

Тетяна Провізіон ・ Вересень 2010
Харків: Права людини, 2009.

Присвячена правам людини, ця праця має, однак, не правовий і не суто соціологічний, а радше міждисциплінарний характер. Об’єктом дослідження є психологічні конструкти, суттєві для правової реформи, – цінності, культурні практики, культурні виміри, право свідомість тощо. Реформована в гуманітарному дусі правова система має передусім використати здоровий потенціял наявних суспільних відносин і культурних практик. Отож метою дослідження було з’ясувати, в якій частині українське законодавство найбільше суперечить культурним практикам українських громадян, людей, загалом мало схильних до криміналу, але в певних випадках позбавлених можливости вирішити свої досить прості проблеми у правовій площині.

Автор використав методику, що передбачала анкетування, фокус-групи та експертні інтерв’ю. Хоча репрезентативна група охоплює насамперед міське населення, результати до певної міри можна екстраполювати на всіх громадян України щодо їхнього ставлення до держави та до проголошених Конституцією України прав. Пушкар констатує відносно низький рівень патерналістських очікувань від держави: люди покладаються на себе та своїх близьких, коли постає проблема матеріяльного забезпечення чи житлове питання. Він також висловлює деякі критичні зауваження щодо усталених доктринальних підходів до поділу українського суспільства на класи, а також до адміністративно-територіяльної структури держави. Практичною метою проведеної роботи, зазначає дослідник, є розробка рекомендацій та експертних висновків, зокрема для державних органів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!