Наталія Черниш . Соціологія. Курс лекцій

・ Січень 2002
Львів: Львівська Богословська Академія.

Видання друге, доповнене

Курс лекцій, що його підготувала львівський соціолог Наталія Черниш, виходить уже другим виданням (уперше його випустила у світ «Кальварія» 1996 року). Він належить до нової генерації посібників, що дають змогу запроваджувати сучасні методи викладання із залученням широкого наукового контексту. Програму курсу складають шістнадцять лекційних тем і два контрольні зайняття. Лекції розбито на чотири блоки: соціологія як наука, історія української та зарубіжної соціології, слеціяльні соціологічні теорії (соціологія особистости, соціологія сім'ї, соціологія молоді, соціологія нації, соціологія культури, соціологія релігії тощо) й організація та проведення емпіричних конкретно-соціологічних досліджень. Матеріял кожної лекції містить перелік та означення відповідних категорій і понять, аналіз засадничих концепцій із використанням даних сучасної науки, а також соціологічну інформацію про перебіг соціальних процесів в українському суспільстві; окрім цього в кожному розділі подано список рекомендованої літератури й теми рефератів. Два модулі тестів і вправ дозволяють контролювати засвоєння та використання набутих знань, умінь і навичок. У додатках уміщено тлумачний словник основних соціологічних термінів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!