Роман Волчук. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня

・ Січень 2012
Київ: Критика, 2011.

Присвячена передвоєнному Львову та воєнному Відню перша частина спогадів д-ра Романа Волчука (нар. 1922 р.) – уродженця Львова, а нині мешканця Нью-Джерзі, знаного члена української громади Північної Америки, інженера, науковця, громадського діяча та публіциста, – виходить у світ уже третім, переглянутим і виправленим виданням, із новою передмовою автора та долученим покажчиком. (Перше видання «Критика» випустила 2002 року, наступне, стереотипне, – 2003-го; другу книгу – «Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини» – опубліковано 2004 року.) Побачені очима спершу львівського школяра й гімназиста, потім – студента Львівської політехніки картини життя міжвоєнної, а далі опанованої «першими Совітами» Галичини, а насамкінець – опис студентського побуту в Австрії, де автор під час Другої світової війни навчався знову в політехніці, тепер уже Віденській, ваблять точністю деталей, відвертістю оцінок, приголомшливою незатертістю і широтою поглядів, а надто вельми незвичним ракурсом оповіді та моральною й ідеологічною позицією мемуариста, що належав до, вочевидь, нечисленного і малознаного тепер середовища української ліберальної та націонал-демократичної міської інтеліґенції, «тонкого струменю», рівною мірою чужого радикально-націоналістичній і прокомуністичній течіям, набагато потужнішим і помітнішим. Авторова постава робить ці спогади, за висловом професора Ярослава Грицака, чий ґрунтовний есей «Уявна і наявна історія реґіону» вміщено як післямову до книжки, «дуже важливими і, до певної міри, навіть винятковими», – свого роду парадоксальним романом виховання молодого ліберала в часи тоталітарних оман, патріотичного космополіта, українського европейця, толерантного, відкритого до іншого, готового всіляко опиратися авторитарному насильству, ксенофобії, ненависті та зазіханням на внутрішню свободу і людські права. Ця тенденція, висновує проф. Грицак, зійшла на марґінеси, так ніколи і не здобувши перемоги в Україні, на відміну від европейської та американської еміґрації, де різні українські сили мусили так чи так демократизуватися під впливом реалій і цінностей відкритого суспільства. Тож перша книжка спогадів невтомного оборонця тих цінностей Романа Волчука унаочнює для сучасного читача, яку нагоду втратила Україна через несприятливі обставини та схильність загалу й еліт до простих і однозначних розв’язань надскладних історичних і соціяльних вузлів.

 

Зміст

 

Передмова до 3-го видання   5

Від автора   9

Дитинство   13

Середньошкiльнi роки   37

Навчання i професори (37). Життя в гiмназiї (47). Позашкільне життя (58). Вакацiйнi мандрiвки (59). Полiтичне життя (62)

Пiд совєтською окупацiєю   67

«Визволителi» (67). Львiвський полiтехнiчний інститут (74)

Нiмецькi роки  81

Нiмцi у Львовi (81). Рiк на Вiденськiй полiтехнiцi (86). Знову у Львовi (90). Студентськi органiзацiї (93). Приготування до виїзду (112)

Рiк у Вiднi   117

Навчання на Полiтехнiцi (117). Батьки покидають Львiв (120). Вiденська «Сiч» (123). Прогульки в Альпи (128)

Львiвськi студенти мандрують рiзними дорогами   133

Наближається кiнець Нiмецького Райху   153

Останнi мiсяцi у Вiднi (153). Втеча на захiд (156). Весна в Тиролi (159)

Додаток. Павло Скарон i його травестована «Енеїда»   165

Ярослав Грицак. Уявна і наявна історія одного реґіону   173

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!