Лестер Р. Браун та інші. Стан світу 2000

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: Інтелсфера, 2000.

Зусиллями Всеукраїнської громадської організації «Україна: Порядок денний на XXI століття» та Інституту сталого розвитку перекладено з англійської й видано в Україні доповідь Інституту Всесвітнього Спостереження (Worldwatch Institute) за 2000 рік про проґрес на шляху до сталого суспільства. В цьому широко відомому у світі та популярному виданні, яке виходить щорічно, починаючи від 1984 року, розглядаються найважливіші питання розвитку глобальної цивілізації в контексті ресурсного та екологічного потенціалу нашої планети. Основну увагу в цьому дослідженні приділено загрозам і викликам майбутньому людства напередодні XXI століття, а також перспективам розвитку світової економіки в процесі переходу до сталого – ресурсно та екологічно збалансованого – господарства.

Перше українське видання «Стану світу» додається до тих, які вже опубліковано протягом 1984–2000 років 30 мовами в багатьох країнах світу. Понад 1000 коледжів і університетів у США використовують цей щорічник як підручник.

Публікацію здійснено в рамках просвітницької ініціативи «Нам жити на цій землі» Інституту сталого розвитку та ВГО «Україна: Порядок денний на XXI століття».

Інститут сталого розвитку – це громадська неприбуткова організація, яку створено на початку 1999 року з метою популяризації в суспільстві ідей та основних принципів сталого розвитку, сприяння розробці нової стратегії розвитку України на цих засадах та інтелектуальної підтримки процесів постіндустріальної модернізації України. Для досягнення цієї мети Інститут співпрацює з українськими та зарубіжними громадськими й дослідницькими організаціями, органами влади, підприємствами та засобами масової інформації.

«Україна: Порядок денний на XXI століття» – це всеукраїнська громадська організація, створена на початку 1998 року з метою популяризації в українському суспільстві ідей глобальної програми ООН «Порядок денний на XXI століття», спрямованої на комплексне розв’язання економічних, соціальних та екологічних проблем.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!