Януш Дузінкевич, Сергій Леп’явко, Антоній Мончак. States, Societies, Cultures: East and West / Держави, суспільства, культури: Схід і Захід

Софія Грачова ・ Вересень 2005
New York: Ross Publishing, 2004.
Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski / Збірник на пошану Ярослава Пеленського

Збірник із нагоди сімдесятиріччя знаного науковця, до появи якого спричинилися Інститут европейських досліджень НАН України та Східноевропейський дослідний інститут імені В’ячеслава Липинського, об’єднав понад шістдесят (!) розвідок, що належать перу дослідників із різних країн і певною мірою репрезентують ландшафт сучасної україністки, і то не лише в кількісному, але й у якісному аспекті. До збірника внаслідок наукових зацікавлень та особистих контактів ювіляра ввійшло й кілька матеріялів, які не мають прямого стосунку до україністики та східноевропейського реґіону взагалі, наприклад, стаття Констанції Берман про цистерціянську монастирську реформу або нарис Стивена Фішера-Ґалаті про вплив османського імперіялізму в добу великих географічних відкриттів. Проте більшість матеріялів збірника можна об’єднати в кілька тематичних блоків: історія Київської Русі та Московії (розвідки Анджея Попе, Пітера Ґолдена, Ричарда Гелі, Доналда Островського та Бейзила Дмитришина); історія Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та козацької України (до цих великих тем звертаються, зокрема, Януш Дузінкевич, Сергій Леп’явко, Антоній Мончак, Наталя Пилипюк, Збіґнєв Вуйчик, Фелікс Шабульдо, Олена Русина та Наталя Яковенко); історія України XVIII та XIX століть (про цей період пишуть Ганна Дилонґова, Ярослав Ісаєвич, Володимир Потульницький, Ярослав Грицак і Даніель Бовуа), а також XX століття (Марселіни Пітон, Володимир Бойко, Владислав Верстюк та інші); історіографія, з головною увагою до представників державницької школи (про це йдеться у статтях Ігоря Гирича, Мацея Яновського, Ірини Колесник, Тетяни Осташко, Єжи Топольського, Ігоря Верби, Василя Ульяновського, Олексія Яся); літературознавство та мистецтвознавство (тут відзначилися Оксана Пахльовська, Христина Пеленська, Ярослав Розумний та Іван Химка); історія політичної думки (матеріяли Тараса Андрусяка, Степана Гелея, Марії Кармазіної, Віталія Лозового, Надії Миронець, Юрія Луцького, Олександра Майбороди, Петра Стесюка). Всіх авторів цього надзвичайно розлогого збірника годі перерахувати. Залишається додати, що розпочинають його два есеї про самого Ярослава Пеленського (авторства Януша Дузінкевича та Мирослава Поповича), а завершує бібліографічний покажчик наукових публікацій ювіляра.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!