О. С. Туренко. Страх. Спроба філософського усвідомлення феномена

Олексій Вєдров ・ Червень 2007
Київ: Парапан, 2006.

Не зважайте на назву: у книжці Олега Туренка ви навряд чи знайдете задекларовану «спробу філософського усвідомлення» феномену страху. Це радше перелік безлічі думок, теорій, культурних феноменів, так чи так пов’язаних зі страхом.

У дослідженні розглянуто філософські та психологічні концепції страху, наведено огляд результатів фізіологічного вивчення цього феномену, описано місце, що його посідав цей соціокультурний феномен у різних суспільствах. Стрижнем, навколо якого побудовано монографію, є розрізнення страху, змістовно наповненого та спрямованого на предмет, і загального «метафізичного» страху, страху-туги. На жаль, це все, що можна сказати про концептуальний складник дослідження. Насправді маємо некритичне, а часто ще й спотворене відтворення уривків найрізноманітніших учень про страх. Тут перемішано не тільки різні філософські концепції, а й філософські погляди із психологічними чи культурно-антропологічними. Сама доцільність уведення в монографію розділу про нейрофізіологічну інтерпретацію страху, що його автор позиціонує як «спробу філософського усвідомлення», викликає сумніви, але вже зовсім бентежить раптове звернення до Упанішад і Гомера в розділі, зосередженому на класичних теоріях походження емоцій.

Монографія може правити за еталон нестрогого вживання понять. Тому читання того чи того уривку переважно не дає змоги збагнути, про що в ньому йдеться. Автор зловживає словом «трансцендентний»: цю позначку він чіпляє на страх, Жах (чомусь із великої літери), відчуття тощо. Втім, інколи Жах і страх виявляються «трансцендентальними». У книжці можна натрапити на такі словосполучення, як «людський Dasein», «безмежний простір трансцендентного», «матеріяльно-емпіричні можливості розуму»; на такі езотеричні тези: «форми страху є еквівокацією чистого феномена», «страх – це <...> трансцендентно-психологічний феномен» тощо.

Ризикну ствердити, що монографія є просто додатком до розлогої бібліографії, яка стане в пригоді тому, хто спроможеться викласти власну спробу справді філософського усвідомлення феномену страху.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!