Іван Дзюба. Тарас Шевченко

Олександр Боронь ・ Квітень 2007
Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 2005.

Поява фундаментальної книжки Івана Дзюби «Тарас Шевченко» заповнює відчутну прогалину в царині синтетичного прочитання постаті й творчости Шевченка. Авторського бачення Шевченкової особи, неупередженого аналізу його спадщини бракує навіть науковому шевченкознавству; ще більше відчуває брак такого роду праць масовий читач, адже після появи унікальної в своєму роді монографії Павла Зайцева не з’являлося робіт, що поєднували би високий науковий рівень, доступність викладу та ориґінальну інтерпретацію. Дзюбину працю можна без остраху і застережень рекомендувати кожному, хто хоче скласти цілісне уявлення про Шевченка. В роботі немає набридливого повторювання загальників: автор не переказує хрестоматійних оцінок і подає відомі факти з нової перспективи. Авторська інтерпретація світоглядних засад Шевченка поєднується з такими, як виявилося, потрібними зверненнями до тогочасних реалій, широких екскурсів в російську та в европейську історію. Шевченкову поезію поставлено справді у світовий контекст: ерудиція науковця дала змогу не декларативно, а на фаховому літературознавчому рівні порівняти художні здобутки українського митця з відповідними творами европейських літератур доби романтизму.

Дзюба безпомильно відділяє леґенду – хоч яку привабливу – від факту, жодного разу не оминає дражливих і «незручних» моментів із життя Шевченка, даючи їм просте і психологічно переконливе пояснення. Автор також елеґантно вирішив проблему розгляду Шевченкового життя і творчости, гармонійно поєднавши одне й друге. Багато нового запропоновано й у вирішенні одвічних шевченкознавчих питань: приміром, у розгляді повістей, в оцінці їх художньої вартости й пояснення їх російськомовности. Викликає довіру Іван Дзюба й тоді, коли, даючи блискучий аналіз поезії Шевченка, не робить найменшої спроби оминути соціяльні акценти в його творчості, перед чим останнім часом багато хто з дослідників безпорадно опускає руки. Одне слово, Дзюбина книжка вчить читати і розуміти Шевченка.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!