Станіслав Росовецький. Тарас Шевченко і фольклор

Олександр Боронь ・ Лютий 2013
Київ: Київський університет, 2011.

Станіслав Росовецький здійснив плідну спробу, з одного боку, його словами кажучи, «з позицій тверезого позитивізму» ревізувати деякі стереотипи у розумінні низки проблем, зокрема поетового фольклоризму; а з другого – заповнити суттєві прогалини у їх вивченні. Дослідник закономірно зосередився на нерозв’язаних, недостатньо з’ясованих питаннях, прагнучи водночас подати цілісне бачення фольклористичного шевченкознавства, тому окремі розділи деталізовано більше, інші висвітлюють тільки вузлові моменти, відсилаючи до праць попередників. В основі багатьох параграфів книжки – статті, написані для «Шевченківської енциклопедії» в 6 томах, над якою працює Інститут літератури.

Помітне місце у праці посідає арґументована критика кількох текстологічних рішень, зреалізованих у «Повному зібранні творів» Шевченка у 12 томах (2001–2003, т. 1–6), зокрема неоднозначно сприйнятому включенні поезії «Стоїть в селі Суботові…» до складу містерії «Великий льох». Іще 1993 року з різкою критикою їх об’єднання виступив Григорій Грабович, згодом, 1999 року, і Станіслав Росовецький оприлюднив свої сумніви в обґрунтованості такого підходу. Обидва виступи, на жаль, не спричинили вкрай необхідної фахової дискусії. Нині автор суттєво розширив свою арґументаційну базу.

У розділі «Шевченко як фольклорист» Росовецький докладно аналізує польову фольклористичну діяльність поета, його публікації фольклорних текстів, критику видань уснопоетичної творчости. Однак осердя монографії становлять третій і четвертий розділи, у яких розглянуто структурний рівень і особливості поетики Шевченкового фольклоризму та відбиття жанрових форм українського фольклору в його творчості. Детально класифіковано форми рецепції текстів українського фольклору в творах Шевченка.

Монографія містить чимало нових узагальнень, деталей, цінних доповнень, у тому числі й до реального коментаря «Повного зібрання творів», виправлення усталених фактичних помилок тощо.

Написана з полемічною настановою, книжка насправді відкрита до діялогу і потребує вдумливої професійної рецепції, що може дати новий імпульс вивченню складних проблем фольклоризму Шевченка і звільнити нарешті ці студії від тягаря примітивного просвітянства.

Насамкінець доводиться вказати на суто едиційні вади видання: брак належного літературного редаґування й кореґування, а також справді неприйнятну річ – відсутність покажчика.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!