Упорядник Володимир Яцюк. Тарас Шевченко: мозаїка цілости. Каталог виставки шевченкіяни зі збірки Володимира Яцюка

・ Лютий 2012
Київ: Критика, 2012.

Чи не найбільший сучасний дослідник мистецької спадщини Тараса Шевченка Володимир Яцюк добре знаний також і як знавець і збирач візуальної шевченкіяни. Найбагатшими з відомих є його колекції старих шевченківських поштівок і шевченківських знаків, медалей, плакеток і близьких до них творів малої пластики, кожна з яких сягає далеко за тисячу назв і дає багатющий матеріял для вивчення історії функціонування поетового образу у візуальній масовій культурі. Перша з цих колекцій лягла в основу випущеного двома виданнями (у 2004 і 2008 роках) щедро ілюстрованого тому «Шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури. 1890–1940». Аналогічна підсумкова праця, присвячена фалеристичній збірці, очікує на видавця. Предмети з обох колекцій не раз із успіхом експонувалися у музеях Києва та Львова.

Велика виставка, проведена торік у липні-вересні в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві, явила шевченкіяну, що її зібрав Володимир Яцюк, в усій широчіні його колекціонерських зацікавлень. Окрім старих поштівок, медалей, значків і плакеток, на ній було представлено твори графіки та скульптури, друковані видання, архівні фотографії й історичні документи – загалом майже 300 предметів. Великі тематичні блоки експонатів стосувалися рецепції Шевченкового слова та чину в українській культурі XIX–XX століть, зокрема нелеґального Братства тарасівців, яке діяло у 1890 х роках, а також історії кобзарства. Акцентами виставки були ґалерея незнаних і маловідомих фотопортретів осіб із найближчого оточення Шевченка, книжки та фотографії Михайла Максимовича, Миколи Костомарова й Пантелеймона Куліша з їхніми автографами, рідкісні літографії 1840–1850-х років із видами Києва, фотографії кобзарів і бандуристів XIX – початку XX століття. Окраса Яцюкової колекції – ориґінали Шевченкового офорту «Притча про виноградаря» (за Рембрандтом) і поетової фотографії 1860 року.

Куратором виставки був Ігор Ліховий, він же – автор однієї зі статтей, уміщених у каталозі виставки, щойно випущеному у видавництві «Критика» за наукової редакції Степана Захаркіна. Іще одне переднє слово до каталогу написав професор Григорій Грабович. Видання удоступнює матеріяли, зібрані в колекції Володимира Яцюка, всім зацікавленим дослідникам і наочно свідчить, що в його особі ми маємо чи не найбільшого після Василя Тарновського та Юрія Меженка збирача шевченкіяни.

Каталог «Тарас Шевченко: мозаїка цілости», що його спільно підготували Інститут Критики та Інститут джерелознавства Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці (НТШ-А), є складником Ювілейного проєкту НТШ-А на відзначення 200-річчя від дня народження поета.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!