Григорій Грабович, Михайло Назаренко, Олександр Боронь. Тарас Шевченко в критиці. Том І. Прижиттєва критика (1839–1861)

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2013.
Загальна редакція Григорія Грабовича; упорядкування Олександра Бороня та Михайла Назаренка; коментарі Олександра Бороня, Степана Захаркіна, Михайла Назаренка, Олеся Федорука

Двотомове видання «Тарас Шевченко в критиці» є найповнішим на сьогодні коментованим зібранням текстів про літературну й образотворчу спадщину Шевченка, опублікованих за його життя (I том) й у перший рік по смерті (II том, готується до друку). Статті, рецензії на всі окремі видання Шевченкових творів, нотатки, принагідні згадки українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами – присвячені не тільки особисто Шевченкові, а й українській літературі загалом, збірникам, де було опубліковано його твори, книжкам, в ілюструванні яких він брав участь, тощо – наведено здебільшого в повному обсязі і майже всі за першодруками. Чимало уваги приділено польськомовним і чеськомовним публікаціям, досі малознаним навіть серед фахівців. Наведено літературні полеміки довкола Шевченка або взагалі дискусії з різних приводів із покликами на твори поета чи апеляціями до його постаті. Корпус містить 239 текстів різного обсягу – від двох-трьох рядків до кількох друкованих аркушів. 30 із них не зафіксовано в жодній дотеперішній шевченкознавчій бібліографії. Чимало публікацій запроваджено до наукового вжитку вперше, зокрема це найраніші відомі на сьогодні згадки про Шевченка в російській і англійській пресі. Поява книжки унаочнює проблему лакун у бібліографії, потребу фронтального перегляду вітчизняної та зарубіжної періодики й окремих видань за період від 1839 і принаймні до кінця 1861 року.

Видання відкриває перед дослідниками майже повну панораму сприйняття творчости Шевченка за його життя. Основні вектори та закономірності цього процесу осмислено в розлогій передмові Григорія Грабовича «Прижиттєва рецепція: становлення національного поета». Професор Гарвардського університету продемонстрував, як через неповноту матеріялів, їх кон’юнктурне препарування та висмикування цитат із широкого культурного контексту, недоступність багатьох публікацій в Україні витворилося викривлене уявлення про функціонування Шевченкової поезії і малярства та графіки в тогочасному літературно-мистецькому середовищі.

Збірник «Тарас Шевченко в критиці» змусить скориґувати усталені думки як про цілковите захоплення сучасників Шевченковою творчістю, так і про нібито повне її заперечення. Реальна картина виявляється набагато складнішою за поширені у шевченкознавстві схеми.

У текстологічному та реальному коментарі враховано найновіші здобутки шевченкознавства, уточнено деякі важливі деталі, спростовано окремі хибні атрибуції тощо. Коментатори закономірно зосередилися на власне шевченківському матеріялі, пояснюючи ширший контекст тільки в разі необхідности. Зведення супроводжують анотований покажчик імен, а також покажчики Шевченкових творів і періодичних видань.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!